Zaproszenie na Sesję Rady Powiatu

Uprzejmie zapraszam na obrady V  Sesji V Kadencji Rady Powiatu w Tomaszowie Lubelskim. 
Sesja Rady Powiatu odbędzie się w dniu 30 marca 2015 roku /poniedziałek/ o godz. 1100 w sali narad „B” Starostwa Powiatowego w Tomaszowie Lubelskim przy ulicy Lwowskiej 68.                       
 PROPONOWANY PORZĄDEK OBRAD

1.Otwarcie obrad.

2.Stwierdzenie quorum.

3.Przyjęcie porządku obrad.

4.Przyjęcie protokołu z obrad IV Sesji.

5.Informacja z realizacji uchwał Rady Powiatu oraz z działalności międzysesyjnej Zarządu Powiatu  w okresie od poprzedniej Sesji.

6. Interpelacje radnych.

7. Wnioski, zapytania i oświadczenia radnych.

8. Informacja o stanie bezpieczeństwa weterynaryjnego w  roku 2014.

9.Ocena stanu sanitarnego powiatu tomaszowskiego za 2014 rok.

10. Informacja dotycząca stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie powiatu tomaszowskiego  w 2014 roku.

11.  Informacja o działalności Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Tomaszowie Lubelskim  za rok 2014 oraz najważniejszych zadaniach na rok 2015.

12. Podjęcie uchwał w sprawach:

1/ określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz wysokości środków
    przeznaczonych  na ich realizację w powiecie tomaszowskim na 2015 rok , 

2/ powołania Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Tomaszowie Lubelskim,

3/ zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie  powiatu tomaszowskiego ,

4/ wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Gminą Łaszczów w sprawie przyjęcia do prowadzenia  przez Gminę Łaszczów zadania publicznego w zakresie oświaty ,

5/ zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej,

6/ zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na rok 2015,

7/ udzielenia pomocy finansowej Gminie Lubycza Królewska,

8/ udzielenia pomocy finansowej Gminie Krynice,

9/ udzielenia pomocy finansowej Gminie Bełżec,

10/ udzielenia pomocy finansowej Gminie Tyszowce ,

11/ udzielenia pomocy finansowej Gminie Telatyn,

12/ udzielenia pomocy finansowej Gminie Ulhówek,

13/ udzielenia pomocy finansowej Gminie Łaszczów,

14/ udzielenia pomocy finansowej Gminie Rachanie,

15/ udzielenia pomocy finansowej Miastu Tomaszów Lubelski,

                   Przewodnicząca Rady Powiatu

                              Teresa Chrastina

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.