Sesja Rady Powiatu

W Starostwie Powiatowym w Tomaszowie Lub. 30 marca 2015r. odbyła się Sesja Rady Powiatu. Na początku obrad Starosta Jan Kowalczyk przedstawił informację z działalności Zarządu Powiatu w okresie od poprzedniej sesji, realizacji uchwał Rady Powiatu oraz udziału członków Zarządu w spotkaniach i konferencjach. Przedstawiciele Komendy Powiatowej Policji- mł. insp. Robert Szewc oraz Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej –Komendant St. bryg. Stanisław Kielech przedstawili informację o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego i stanie ochrony przeciwpożarowej za 2014r. Z kolei lek. Weterynarii Włodzimierz Religa z-ca Powiatowego Lekarza Weterynarii oraz Barbara Piskorska- przedstawiciel Powiatowego Inspektora Sanitarnego poinformowali radnych o stanie bezpieczeństwa sanitarno-epidemiologicznego i weterynaryjnego w 2014 roku. W dalszej części obrad Rada Powiatu podjęła uchwały w sprawach dotyczących podziału środków przeznaczonych na rehabilitację osób niepełnosprawnych, powołania Rady Społecznej SP ZOZ w Tomaszowie Lubelskim, wyrażenia zgody a w sprawie przyjęcia do prowadzenia  przez Gminę Łaszczów zadania publicznego w zakresie oświaty , udzielenia pomocy finansowej miastom i gminom Powiatu Tomaszowskiego z przeznaczeniem dla Ochotniczych Straży Pożarnych, Kół Gospodyń Wiejskich i zespołów artystycznych na zakup sprzętu, wyposażenia, strojów i instrumentów muzycznych.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.