Sesja Rady Powiatu

W dniu 30 stycznia 2015r. w sali narad „B” Starostwa Powiatowego odbyła się Sesja Rady Powiatu Tomaszowskiego. Rada przyjęła sprawozdanie Starosty Tomaszowskiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2014 rok, a także wybrała biegłego rewidenta uprawnionego do zbadania sprawozdania finansowego SP ZOZ. W dalszej części obrad Rada  uchwaliła Roczny Program Współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie, uchwaliła również nowy statut powiatu oraz  przyjęła zadania z zakresu administracji rządowej związanych z przeprowadzeniem badań lekarskich na potrzeby Powiatowej Komisji    Lekarskiej w 2015 roku i  delegowała radnych w skład Komisji Bezpieczeństwa i Porządku. Podczas Sesji przeprowadzono wśród radnych i pracowników Starostwa Powiatowego zbiórkę pieniężną z przeznaczeniem na pomoc poszkodowanym w pożarze bloku mieszkalnego w Ulhówku, który miał miejsce w nocy z soboty na niedzielę 17/18 stycznia 2015r. Zebrano ponad 900 złotych. Pieniądze zostaną przekazane mieszkańcom bloku.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.