“Wybierz życie-pierwszy krok”

 

        4 grudnia 2014r. w siedzibie SPSK nr 1 w Lublinie przy ul. Staszica11 odbyła się konferencja pt. „Profilaktyka raka szyjki macicy – zadanie dla każdego”. Konferencja zorganizowana dla realizatorów programu edukacyjnego „Wybierz Życie_ Pierwszy Krok”, przedstawicieli władz samorządowych, powiatowych koordynatorów z PSSE, którego inicjatorem jest Fundacja MSD dla Zdrowia Kobiet. Celem programu realizowanego od 5 lat w szkołach ponadgimnazjalnych jest podniesienie poziomu wiedzy na temat zagrożeń związanych z zakażeniami wirusem HPV i profilaktyki raka szyjki macicy wśród młodzieży oraz ich rodziców i opiekunów, a także kształtowanie świadomości zdrowotnej młodzieży  w zakresie profilaktyki wtórnej i pierwotnej raka szyjki macicy. Program podnosi też zainteresowanie badaniami profilaktycznymi np. badaniami cytologicznymi.Wiedza o zagrożeniu rakiem szyjki macicy i powodującym go wirusem HPV, nie jest szeroko rozpowszechniona wśród polskiego społeczeństwa, w tym wśród młodzieży. Kształtowanie świadomości zdrowotnej powinno być obowiązkowym elementem procesu edukacji od najmłodszych lat. Tylko dzięki szeroko stosowanym działaniom oświatowym możemy wpłynąć na zdrowie przyszłych pokoleń. W powiecie tomaszowskim program od 5 lat realizują wszystkie szkoły ponadgimnazjalne.  Konferencja była również miejscem wymiany tzw. dobrych praktyk i doświadczeń    z realizacji programu „Wybierz życie – Pierwszy Krok”. Do prezentacji praktyk i podzielenia się doświadczeniami z uczestnikami konferencji  wybrano 4 szkoły ponadgimnazjalne  z województwa lubelskiego. Powiat tomaszowski reprezentowała Pani Kamila Sobolewska pedagog z Zespołu Szkół Nr 4 w Tomaszowie Lub. W krótkiej prezentacji multimedialnej przedstawiła realizację programu w szkole, gdzie 95% uczniów to młodzież męska. Prezentowała metody i techniki jak rozmawiać z młodzieżą męską na temat zdrowia seksualnego i przyczyn raka szyjki macicy. W konferencji z ramienia  Starostwa Powiatowego w Tomaszowie Lub. uczestniczyła Pani Anna Pankiewicz Dyrektor Wydziału Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej , Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną reprezentowała Pani Alina Pliżga powiatowy koordynator programu „Wybierz Życie – Pierwszy Krok”.  Uczestnicy konferencji wysłuchali również wykładu prof. Jana Kotarskiego – kierownika I Kliniki Ginekologii Onkologicznej i Ginekologii SPSK Nr 1 Lublinie na temat „Profilaktyka raka szyjki macicy i zakażeń HPV – co nowego na świecie i w Polsce” oraz wykładu Pani Małgorzaty Stelmach Prezesa Fundacji MSD dla Zdrowia Kobiet „ Zdrowie kobiet – ile naprawdę wiemy o sobie”. Po zakończeniu konferencji uczestniczki miały możliwość wykonania bezpłatnych badań cytologicznych    w gabinetach SPSK Nr 1  w Lublinie przy ul. Staszica.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.