Sesja Rady Powiatu

W Starostwie Powiatowym w Tomaszowie Lubelskim odbyła się II Sesja Rady Powiatu. Rada powołała komisje stałe i ustaliła ich  przedmiot działania. Przewodniczącym Komisji Rewizyjnej został Jan Dawidowski.  Komisją Budżetu i Finansów kierować będzie Teresa Eifler, a Komisją Rolnictwa, Leśnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Artur Krupa. Przewodniczącym  Komisji Promocji, Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej wybrany został Piotr Cisło, a Andrzej Walczak przewodniczyć będzie Komisji Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej i Turystyki. Przewodniczącym Komisji Rozwoju Gospodarczego, Promocji i Infrastruktury Technicznej Powiatu wybrano Piotra Janickiego. W dalszej części obrad Rada podjęła uchwałę zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz wysokości środków przeznaczonych na ich realizację w powiecie tomasowskim na rok 2014. Rada podjęła również uchwałę w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami    wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów   aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych  organizacji. Na zakończenie obrad Rada Powiatu ustaliła wynagrodzenie dla Starosty Jana Kowalczyka, które pozostało w takiej samej wysokości,jak w poprzedniej kadencji.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.