Sesja Rady Powiatu

 W dniu  11  grudnia 2014 roku /czwartek / o godzinie 1200  w sali narad „B” Starostwa Powiatowego przy ulicy Lwowskiej 68 odbędą się obrady II Sesji V Kadencji Rady Powiatu w Tomaszowie Lubelskim.

W porządku obrad przewidziano podjęcie uchwał w sprawach:

1/ powołania Komisji Rewizyjnej,

2/ ustalenia przedmiotu działania oraz składu osobowego stałych komisji Rady Powiatu,

3/ zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz wysokości środków przeznaczonych na ich realizację w powiecie tomasowskim na rok 2014 ,

4/ określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami   wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów   aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych  organizacji,

5/ustalenia wynagrodzenia dla Starosty,

                                                                                   

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.