Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej

Ogłoszenie o konkursie

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego
z zakresu pomocy społecznej

 Na podstawie art. 15 ust. 2h i 2j ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 roku, poz.1118 z późn. zm.) ogłasza się wynik otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej pod nazwą „Prowadzenie ośrodka wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi w latach 2015- 2019”

W terminie wpłynęła jedna oferta, złożona przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Tomaszowie Lubelskim. Ofertę wybrano do realizacji zadania publicznego. Na zadanie w 2015 roku zostanie udzielona dotacja
w wysokości 245 000,00 zł.

Tomaszów Lubelski 2014-12-23

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.