Obrady Zarządu Powiatu

W dniu 21 sierpnia 2014r. w Starostwie Powiatowym w Tomaszowie Lubelskim pod przewodnictwem Starosty Jana Kowalczyka obradował Zarząd Powiatu.Zarząd przyjął informację o dotyczącą przygotowania do roku szkolnego 2014/2015 szkół i placówek prowadzonych przez Powiat Tomaszowski, a także wydał decyzję w sprawie wygaśnięcia i ustanowienia trwałego zarządu na nieruchomościach położonych w Lubyczy Królewskiej. W dalszej części obrad Zarząd podjął uchwały w sprawach:

1/informacji o przebiegu wykonania budżetu powiatu za I półrocze 2014 roku, informacji   o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, informacji o przebiegu planu finansowego Samodzielnego Zespołu Opieki Zdrowotnej oraz samorządowej instytucji kultury, 

2/ zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na rok 2014,

3/ umorzenia wierzytelności pieniężnych Zespołu Szkół Nr 6 im. Prof. Czesława Kanafojskiego w Lubyczy   Królewskiej z tytułu należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny,

4/ udzielenia pełnomocnictwa do realizacji inwestycji pod nazwą „Budowa instalacji gazowej z  kotłownią w budynku warsztatów szkolnych wraz z przebudową instalacji centralnego ogrzewania”,

7/ zaopiniowania zaliczenia dróg publicznych do kategorii dróg gminnych.

Na zakończenie obrad Zarząd przygotował projekty uchwał, które będą przedmiotem obrad podczas najbliższej Sesji Rady Powiatu. Sesja odbędzie się w dniu 29 sierpnia 2014r. Początek obrad o godz. 10.00 w sali narad Starostwa Powiatowego w Tomaszowie Lubelskim.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.