Absolutorium dla Zarządu

Rada Powiatu Tomaszowskiego na posiedzeniu w dniu 23 czerwca 2014r. jednomyślnie udzieliła absolutorium Zarządowi Powiatu. Radni wysłuchali sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za 2013 rok oraz opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej, która pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie finansowe. Starosta Tomaszowski Jan Kowalczyk podziękował radnym za zaufanie i pozytywną ocenę działań Zarządu Powiatu w minionym roku. W dalszej części obrad Rada przyjęła informację o stanie środowiska w Powiecie Tomaszowskim, o stanie bezpieczeństwa weterynaryjnego i stanie sanitarnym powiatu  za rok 2013. Radni przyjęli również sprawozdanie z działalności Powiatowego Urzędu Pracy, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie oraz sprawozdanie z realizacji Rocznego Programu Współpracy Powiatu Tomaszowskiego z organizacjami i podmiotami ustawowo uprawnionymi do prowadzenia działalności pożytku publicznego. Dyrektor SP ZOZ w Tomaszowie Lub. przedstawił Radzie informację na temat zabezpieczenia usług zdrowotnych w 2014 roku w Powiecie Tomaszowskim. Na zakończenie obrad Rada Powiatu Podjęła uchwały w sprawach:

–   zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego SP ZOZ

–  przyjęcia „Programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie w powiecie tomaszowskim na lata 2014-2018”

–  nadania statutu Powiatowemu Urzędowi Pracy

–  ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Tomaszowskiego

–  określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Tomaszowski

–  ustalenia wysokości opłat za czynności związane z usuwaniem pojazdów z drogi i ich przechowywaniem na parkingu strzeżonym

–  wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Tomaszowie Lubelskim przy ulicy Mickiewicza i udzielenia bonifikaty

–  wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości położonej przy ulicy Klasztornej w Tomaszowie Lubelskim na rzecz Miasta Tomaszów Lubelski

–  wyrażenia zgody za dokonanie darowizny nieruchomości położonej w Zatylu na rzecz Gminy Lubycza Królewska

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.