Sesja Rady Powiatu

Sesja Rady Powiatu odbędzie się w dniu 21 marca 2014 roku /piątek/ o godz. 1000w sali narad „B” Starostwa Powiatowego w Tomaszowie Lubelskim przy ulicy Lwowskiej 68 z następującym porządkiem obrad:     

 1. Otwarcie obrad.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z obrad XXXII Sesji.
 5. Informacja z realizacji uchwał Rady Powiatu oraz z działalności międzysesyjnej Zarządu Powiatu w okresie  od poprzedniej Sesji.
 6. Interpelacje radnych.
 7. Wnioski, zapytania i oświadczenia radnych.
 8. Informacja dotycząca stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie powiatu tomaszowskiego
   w 2013  roku.
 9. Informacja o stanie bezpieczeństwa pożarowego na terenie powiatu tomaszowskiego za 2013 rok oraz najważniejszych zadaniach na rok 2014.
 10. Podjęcie uchwał w sprawach:

1/ przyjęcia Programu Aktywności Lokalnej w Tomaszowie Lubelskim na rok 2014,

2/ określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz wysokości środków  przeznaczonych na ich realizację w powiecie tomaszowskim na 2014 rok,

3/ zmieniająca uchwałę w sprawie rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie  powiatu tomaszowskiego,

4/ trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz zakres i tryb kontroli wydatkowania dotacji  dla szkół  i placówek niepublicznych działających na terenie Powiatu Tomaszowskiego,

5/  rozwiązania Zespołu Szkół Nr 6 im. Czesława Kanafojskiego w Lubyczy Królewskiej, ul. Szkolna 2,

6/ likwidacji Liceum Ogólnokształcącego w Lubyczy Królewskiej,

7/ likwidacji Technikum w Lubyczy Królewskiej,

8/ likwidacji Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Lubyczy Królewskiej,

9/ wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Gminą Lubycza Królewska w sprawie przyjęcia  do prowadzenia  przez Gminę Lubycza Królewska zadania publicznego  w zakresie oświaty,

  10/ uchylająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości położonej w Tomaszowie Lubelskim przy ulicy Leśnej na rzecz Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego,

     11/ zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia poręczenia kredytu, który zamierza zaciągnąć Samodzielny  Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Tomaszowie Lubelskim,

  12/ udzielenia pomocy finansowej Gminie Susiec,

  13/ zmieniającą uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej,,   

14/ zmieniającą uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na rok 2014                                                           

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.