Posiedzenie Zarządu Powiatu

W dniu 13 marca 2014 r. w Starostwie Powiatowym w Tomaszowie Lubelskim odbyło się posiedzenie Zarządu Powiatu.

Zarząd podjął uchwały w sprawach:

1/ sprawozdania rocznego z wykonania budżetu powiatu za 2013 rok,

2/ udzielenia pełnomocnictwa do realizacji projektu pt. „Europejski fachowiec – praktyki zawodowe w Wielkiej Brytanii” składanego w ramach Programu „Uczenie się przez całe życie” Leonardo da Vinci,

3/ ustalenia zasad weryfikacji formalnej i merytorycznej wniosków oraz podejmowania decyzji o przyznaniu   dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach   pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w 2014 roku,

4/ zatwierdzenia Planu Pracy Ośrodka Wsparcia w Tomaszowie Lubelskim na rok 2014.

W dalszej części obrad Zarząd przygotował projekty uchwał, które będą przedmiotem obrad podczas najbliższej Sesji Rady Powiatu, które dotyczą:

1/ przyjęcia Programu Aktywności Lokalnej powiatu tomaszowskiego na lata 2014 – 2015,

2/ trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz zakres i tryb kontroli wydatkowania dotacji dla szkół i placówek   niepublicznych działających na terenie Powiatu Tomaszowskiego,

3/ rozwiązania Zespołu Szkół Nr 6 im. Czesława Kanafojskiego w Lubyczy Królewskiej, ul. Szkolna 2,

4/ likwidacji Liceum Ogólnokształcącego w Lubyczy Królewskiej,

5/ likwidacji Technikum w Lubyczy Królewskiej,

6/ likwidacji Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Lubyczy Królewskiej,

7/ wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Gminą Lubycza Królewska w sprawie przyjęcia do prowadzenia    przez Gminę Lubycza Królewska zadania publicznego w zakresie oświaty,

8/ zmieniająca uchwałę w sprawie rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu   Tomaszowskiego,

9/ udzielenia pomocy finansowej Gminie Susiec,

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.