Podsumowano pracę doradców metodycznych

W dniu 12 marca 2014 r. w Starostwie Tomaszowskim obyła się konferencja pn. „Efekty pracy doradców metodycznych powiatu tomaszowskiego w latach 2010-2014”.W spotkaniu udział wzięli  Starosta Tomaszowski – Jan Kowalczyk, Wicestarosta – Jan Fila, Sekretarz Powiatu – Stanisław Cisło, Dyrektor Wydziału Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej – Anna Pankiewicz,  burmistrzowie, wójtowie powiatu tomaszowskiego, a także kierownik Zamojskiego Oddziału Lubelskiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli, przedstawiciel Kuratorium Oświaty w Lublinie, doradcy metodyczni, dyrektorzy szkół, ponadgimnazjalnych, podstawowych, gimnazjów  i przedszkoli oraz inni zaproszeni goście.  Samorządy miast i gmin powiatu tomaszowskiego od 2008 r. w prowadzonych szkołach i placówkach, powierzają nauczycielom funkcję doradcy metodycznego, a oni obejmują wsparciem nauczycieli  na wszystkich poziomach edukacji i w różnych typach szkół w powiecie. Zajmują się rozwijaniem umiejętności metodycznych, planowaniem, organizowaniem i badaniem procesu dydaktyczno-wychowawczego, doborem i adaptacją lub tworzeniem programów nauczania i materiałów dydaktycznych oraz podejmowaniem działań innowacyjnych.

konferencja_2

Obecnie w powiecie tomaszowskim tę funkcję sprawuje 13 nauczycieli.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.