Sesja Rady Powiatu

W dniu 30 stycznia 2014r. w Starostwie Powiatowym w Tomaszowie Lubelskim odbyła się Sesja Rady Powiatu. Na początku obrad Starosta Tomaszowski Jan Kowalczyk przedstawił informację z realizacji uchwał Rady Powiatu i działalności Zarządu Powiatu, a także sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2013 rok. Rada jednomyślnie przyjęła stanowisko w sprawie utworzenia pieszego i rowerowego przejścia granicznego na granicy w Hrebennem. Stanowisko będzie przekazane do Ministra Spraw Wewnętrznych. W dalszej części obrad radni podjęli uchwały w sprawach:                                                                              

1/ określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dla nauczycieli realizujących w ramach   stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze    godzin – zatrudnionych w szkołach i placówkach, dla których organem prowadzącym jest Powiat  Tomaszowski,

2/ zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu Ośrodkowi Interwencji Kryzysowej w Tomaszowie Lubelskim,

3/ zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych  Powiatu Tomaszowskiego na lata 2007-2015” ,

4/ wyboru biegłego rewidenta uprawnionego do zbadania sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Tomaszowie Lubelskim za rok 2013,

5/ przyjęcia zadań z zakresu administracji rządowej związanych z przeprowadzeniem badań lekarskich  na potrzeby Powiatowej Komisji Lekarskiej w Tomaszowie Lubelskim w 2014 r.,

 6/ zmieniającą uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej,

7/ zmieniającą uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na rok 201.                                                                     

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.