Podziękowania za życzenia świąteczno-noworoczne

Starosta Tomaszowski Jan Kowalczyk składa serdeczne podziękowania za otrzymane życzenia Bożonarodzeniowe oraz Noworoczne. Jest nam niezmiernie miło, że Państwo o nas pamiętają, czego dowodem była ogromna ilość życzeń, jakie do nas nadeszły.

Życzenia nadesłali:

Ksiądz Profesor dr hab. Antoni Dębiński Rektor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego

Waldemar Pawlak Prezes Zarządu Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej

Krzysztof Hetman-Marszałek Województwa Lubelskiego, Tomasz Zając Przewodniczący Sejmiku Województwa Lubelskiego

Jarosław Drozd- Konsul generalny RP we Lwowie

Ksiądz Dariusz Wasiluk- proboszcz Parafii Prawosławnej w Tomaszowie Lubelskim

Genowefa Tokarska Poseł na Sejm RP

Waldemar Gorczyca- dyrektor Oddziału Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Gospodarki Wodnej w Zamościu

Marceli Niezgoda- Podsekretarz Stanu Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju

Jan Bury Przewodniczacy Klubu Parlamentarnego PSL

Arkadiusz Bratkowski Poseł do Parlamentu Europejskiego

Mikołaj Budzanowski Minister Skarbu Państwa

Stanisław Żmijan-Poseł na Sejm RP

Mariusz Grad Poseł na Sejm RP

Piotr Szeliga Poseł na Sejm RP

Zbigniew Matuszczak- Poseł na Sejm RP

Marek Poznański Poseł na Sejm RP

Sławomir Zawiślak Poseł na Sejm RP

Jerzy Chróścikowski Senator RP

Cezary Kucharski Poseł na Sejm RP

Stanisław Adamiak Konsul Honorowy Ukrainy w Chełmie

dr Klaus Michael Rückert Starosta Powiatu Freudenstadt

Peter Dombrowsky- były Starosta Powiatu Freudenstadt

Bernhard Waidele- Burmistrz Schapbach

Marian Starownik Prezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego OSP

Gen.bryg.SG Jarosław Frączyk Komendant Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej w Chełmie

Paweł Marzec Dziekan Wydziału Zamiejscowego Nauk Prawnych i Ekonomicznych KUL w Tomaszowie Lubelskim

Andrzej Grzmielewicz Burmistrz Miasta i Gminy Bogatynia, Patryk Stefaniak Przewodniczący Rady Miasta i Gminy Bogatynia

Mariusz W.Sienkiewicz Prezes Fundacji Centrum Rozwoju Lokalnego w Lublinie

Zarząd Spółdzielni Mleczarskiej „Bieluch” w Chełmie

Józef Michalik Starosta Lubaczowski

Joachim Smyła- Starosta Lubliniecki, Lidia Kucharczyk-Przewodniczacy Rady Powiatu Lublinieckiego

Zarząd i pracownicy Spółki “Instalbud” w Lubyczy Królewskiej

Zarząd i pracownicy Spółdzielni Kółek Rolniczych w Łaszczowie

Aleksander Piechnik- Dyrektor Oddziału Lubelskiego PFRON

Ksiądz Bronisław Bucki

Urszula Czyndacka-Mikrobit sp. z o.o. w Lublinie

Janusz Bałabuch-Wójt Gminy Krynice

Krzysztof  Kosiński Prezes Zarządu Zamojskich Zakładów Zbożowych

Członkowie Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Koła Rejonowego w Tomaszowie Lub .

Andrzej Kidyba Konsul Honorowy Republiki Federalnej Niemiec

Marian Lewandowski  Dyrektor Ośrodka Szkolenia, Dokształcania i Doskonalenia Kadr „Kursor” Oddział w Zamościu

Jarosław Jedynak Prezes Sądu Rejonowego w Tomaszowie Lub.

Aleksander Piechnik Dyrektor Oddziału Lubelskiego PFRON

Naczelnik Zbigniew Czubek i pracownicy Urzędu Skarbowego w Tomaszowie Lubelskim

Kierownik i pracownicy GOPS w Telatynie

Wiesław Sieńkowska Wójt i Jerzy Pałczyński Przewodniczący Rady Gminy Komarów

Janina Łasocha Kierownik Inspektoratu ZUS w Tomaszowie lub.

Mariola Ciupa oraz uczestnicy i pracownicy WTZ Muratyn

Zdzisław Wojnar Wojt Gminy i Lesław Antoni Rachański Przewodniczący Rady Gminy w Jarczowie

Anna Sikorska-Kierownik Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia w Tyszowcach

Zarząd i członkowie Stowarzyszenia na Rzecz Dzieci i Młodzieży Specjalnej Troski „Samarytanin”

Leszek Dmitroca- Nadleśniczy Nadleśnictwa Józefów

Ppłk Sebastian Hałasa oraz funkcjonariusze Placówki Straży Granicznej w Chłopiatynie

Zarząd koła, uczniowie i pracownicy Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego, uczestnicy i pracownicy WTZ i OW oraz pracownicy Zakładu Aktywizacji Zawodowej w Tomaszowie Lubelskim

Zarząd i Pracownicy Firm JACKER oraz ERA INNOWACJE

Mariusz W.Sienkiewicz- Prezes Fundacji Centrum Rozwoju Lokalnego w Lublinie

Dyrekcja, Pracownicy i Uczniowie ZS Nr 6 w Lubyczy Królewskiej

Dyrekcja,  Pracownicy i Uczniowie SOSW w Tomaszowie Lub.

Henryk Łucjan-Prezes Zarządu Fundacji Rozwoju Lubelszczyzny

Marek Borowski Kierownik Ośrodka Szkoleniowo-Wystawienniczego w Sitnie

Franciszek Kawa –Wójt Gminy i Wiesław Ćmil- Przewodniczący Rady Gminy Susiec

Piotr Pasieczny Wójt Gminy Tarnawatka

Uczniowie, dyrektor oraz Pracownicy Gimnazjum w Tyszowcach

Kierownik i pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tomaszowie Lubelskim

Teresa Renata Bodys- Komisarz Wyborczy w Zamościu

Marian Gil Kierownik Filii Fundacji Rozwoju Lubelszczyzny w Zamościu

Antoni Rzeźnik Nadleśniczy Nadleśnictwa Tomaszów Lubelski

Marek Tęcza-Prezes firmy Energozam w Zamościu

Fryderyk Puła- Starosta Lubartowski

Marian Tokarski-Starosta Biłgorajski

Jerzy Bielecki- Starosta Janowski

Michał Basiński- Prezes LOT „ROZTOCZE” w Tomaszowie Lubelskim

Cezary Girgiel-Burmistrz i Adam Piasecki- Przewodniczący Rady Miejskiej w Łaszczowie

Dyrektor, Pracownicy i Uczniowie Gimnazjum w Tyszowcach

Andrzej Beńko- Dyrektor Oddziału Regionalnego ARiMR w Lublinie

Małgorzata Targońska-Kierownik Regionalny Lubelskiej Fundacji Rozwoju

Tadeusz Łazowski-Starosta Bialski

Zdzisław Strupieniuk- Dyrektor Roztoczańskiego Parku Narodowego

Waldemar Martyn –Rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Zamościu

Stanisław Kielech Komendant Powiatowy PSP w Tomaszowie Lub

Andrzej Szwugier -Prezes Zarządu  „Społem” PSS w Tomaszowie Lubelskim

Jerzy Jaworski-Dyrektor Lubelskiego Zarządu Przejść Granicznych w Chełmie

Wiesława Sieńkowska-Wójt i Jerzy Pałczyński- Przewodniczący Rady Gminy Komarów

Inspektor Michał Domaradzki -Komendant Wojewódzki Policji w Lublinie

Wojciech  Żukowski-Burmistrz i Mirosław Fus- Przewodniczący Rady Miasta Tomaszów Lubelski

Dyrekcja, Grono Pedagogiczne oraz Uczniowie Gimnazjum Nr 1 w Tomaszowie Lubelskim

Henryk Matej-Starosta Zamojski

Dyrektor i pracownicy PKO BP Oddział w Tomaszowie Lubelskim

Zarząd i członkowie Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych Narządu Ruchu PROMYK

Stanisław Pryciuk-Prezes Zamojskiego Okręgowego Związku Piłki Nożnej, Dyrektor OSiR w Tomaszowie Lub.

Andrzej Adamek-Wójt i Kazimierz Marynicz –Przewodniczący Rady Gminy Bełżec

Zofia Czarnecka Przewodnicząca Rady i Mariusz Zając Burmistrz Tyszowiec

Zbigniew Malicki-Dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej

Paweł Solarski- Komendant Powiatowy Policji w Tomaszowie Lubelskim,

Łukasz Kłębek-Wójt i Teresa Senetra- Przewodnicząca Rady Gminy Ulhówek

Zarząd i Pracownicy Firmy AGRO-NORMA

Janusz Kozioł Starosta Łukowski

Małgorzata Skwarek-Kierownik Delegatury Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska

Michał Kamiński Redaktor Naczelny Tygodnika Zamojskiego

Dziekan, Rada Wydziału Nauk Rolniczych Uniwersytetu Przyrodniczego

Ireneusz Godzisz- Dyrektor Oddziału Rejonowego Poczty Polskiej w Zamościu

Ewa Piwko-Witkowska-Prezes Zarządu Lokalnej Grupy Działania

Roman Łucarz- Starosta Tarnowski, Zbigniew Karciński- Przewodniczący Rady Powiatu Tarnowskiego

Alojzy Cichowski Burmistrz Miasta i Gminy Woźniki, Irena Matyl Przewodnicząca Rady

Ksiądz Jarosław Nowak

Zawodnicy, trenerzy i działacze TUKS „Roztocze” w Tomaszowie Lubelskim

Wiesław Holaczuk-Starosta Włodawski

Bogdan Kawałko-Dyrektor Departamentu Strategii i Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie

Jerzy Chróścikowski-Senator Rzeczypospolitej Polskiej

Tomasz Leszczyński- Wójt i Lech Żołądek Przewodniczący Rady Gminy Lubycza Królewska

Andrzej Romańczuk- Dyrektor Oddziału Terenowego Agencji Rynku Rolnego w Lublinie

Leszek Świętochowski Prezes Agencji Nieruchomości Rolnych w Lublinie

Tadeusz Wojtak-  Starosta Kraśnicki

Sławomir Sosnowski- wicemarszałek Województwa Lubelskiego

Mirosław Król- Starosta Świdnicki

Zenon Rodzik-Starosta Opolski

Stanisław Jagiełło Starosta Rycki

Kierownik i Pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej w Łaszczowie

Henryk Rudnik –Zastępca Lubelskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji

Adela Tulidowicz- Prezes Koła Polskiego Związku Niewidomych w Tomaszowie Lubelskim

Janusz Joniec-Dyrektor Zespołu Szkół Nr 4 w Tomaszowie Lubelskim

Piotr Pyrkosz- Redaktor Naczelny Kroniki Tygodnia

Dyrekcja, Grono Pedagogiczne, Uczniowie Zespołu Szkół Nr 1 w Tomaszowie Lubelskim

Elżbieta i Bolesław Matej Biuro Inżynierskie w Tomaszowie Lubelskim

Jerzy Piechnik- Prokurator Rejonowy w Tomaszowie Lubelskim

Danuta Fedziuryna-Prezes Banku Spółdzielczego w Łaszczowie

Piotr Pasieczny- Wójt Gminy Tarnawatka

Anna Jarczak –Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Tomaszowie Lubelskim

Kazimierz Organista-Wójt i Krzysztof Gryglicki- Przewodniczący Rady Gminy Rachanie

Agnieszka Podgórska-Dyrektor Zespołu Szkół Nr 5 w Tyszowcach

Zenon Chałas-wiceprezes Stowarzyszenia SZANSA w Lublinie

Maryla Zatorska-Prezes Zarządu PRDM w Tomaszowie Lubelskim

Janusz Szatkowski-Dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Zamościu

Stanisław Stepaniuk Dyrektor Oddziału Centrali Nasiennej w Zamościu

Piotr Boratyn-Prezes PGE Obrót S.A. w Zamościu

Janusz Szpak-Starosta Krasnostawski

Zarząd i pracownicy Firmy XERREX

Adam Gwizdała- właściciel firmy „PRAKTIBUD”

Józef Moszyński- członek Zarządu SVZ Poland

Renata Miziuk -Prezes Zarządu PGKiM w Tomaszowie Lubelskim, Wiesław Drążek- Wiceprezes

Jadwiga Najda-Prezes RSP Hopkie

Feliks Rębacz- Przewodniczący Rady RZRKiOR w Tomaszowie Lubelskim

Zarząd i Pracownicy Zamojskiej Dyrekcji Inwestycji

Andrzej Kaczor Dyrektor SP ZOZ w Tomaszowie Lub.

Dyrekcja i Pracownicy PUP w Tomaszowie Lub.

Kierownik MOPS w Tyszowcach

Krzysztof Babisz Lubelski Kurator Oświaty, Jan Lelonek- kierownik Oddziału Kuratorium Oświaty w Zamościu

Tadeusz Milewski- Lubelski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej

Stanisław Kielech- Komendant Powiatowy PSP w Tomaszowie Lubelskim

Marek Parkot- Dyrektor Tomaszowskiego Domu Kultury

Andrzej Dziuba- Komendant Hufca ZHP w Tomaszowie Lubelskim

Barbara Kwiatkowska PZU S.A. Oddział w Tomaszowie Lub.

„WOD-GAZ” G.Maścibroda, L.Kaczkowski, M.Zatorski, A.Stefanik, T.Dobiak w Tomaszowie Lubelskim

Janusz Bałabuch Wójt Gminy Krynice

Andrzej Szymanek Przewodniczący Konwentu Powiatów Województwa Łódzkiego Starosta Wieruszowski

Kierownik i Rada Samorządu Słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Tomaszowie Lubelskim

Andrzej Kudlicki Właściciel Biura Turystycznego QUAND

Adam Zniszczalski  Dyrektor Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej w Lublinie

Robert Bondyra Radny Powiatu Tomaszowskiego

Anna Mazurek Dyrektor Oddziału Banku Gospodarki Żywnościowej w Tomaszowie Lub.

Dyrekcja, Grono Pedagogiczne, Pracownicy oraz Uczniowie Gimnazjum Nr 1 w Tomaszowie Lub.

Zarząd i Pracownicy Banku Spółdzielczego w Łaszczowie

Ireneusz Romaszko Dyrektor ZS Nr 3 w Tomaszowie Lub.

Elżbieta Witkowska Wójt Gminy Telatyn

Andrzej Serafin Kierownik Rejonu Dróg Wojewódzkich w Hrubieszowie

Magdalena Tomczyk-Tucka Kierownik Oddziału Lubelskiej Fundacji Rozwoju

Rafał Wójcik vel Brzozowski-Komendant Placówki Straży Granicznej w Dołhobyczowie

Dyrekcja i Pracownicy Gminnego Ośrodka Kultury w Suścu

Dzieci, Nauczyciele i Pracownicy Przedszkola Samorządowego w Lubyczy Królewskiej

 „Bracia Mrozik” Sp. z o.o. w Łaszczowie

Zarząd i Pracownicy Firmy „Instalbud” w Lubyczy Król.

Komendant, Wychowawcy i Uczestnicy Hufca Pracy 3-4 w Tomaszowie Lub.

Zarząd i pracownicy Spółdzielni Kółek Rolniczych w Łaszczowie

Dyrekcja i Pracownicy ZDZ Zamość

Teresa Renata Bodys Komisarz Wyborczy w Zamościu

Zbigniew Sławiński i Pracownicy Firmy SŁAWEX

KGW w Żurawcach

Kierownik i Pracownicy GOPS w Tomaszowie Lubelskim

Piotr Cymbała Dyrektor PGE Dystrybucja RE w Tomaszowie Lub., Jerzy Brzóz Zastępca Dyrektora

Stanisław Bartosiak Kierownik Rejonu Dróg Wojewódzkich w Zamościu

Zarząd Firmy „ASTRA” Machnów Nowy

Stanisław Żuchowski VBS product Wilczewo

Dyrekcja Sanatorium w Krasnobrodzie

Maria Król Przewodnicząca Stowarzyszenia pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym „Krok za Krokiem” w Zamościu

Karol Daniel Firma TABAL Lublin

Prezes Zarządu, Prokurent oraz Pracownicy Zakładu Usług Komunalnych w Lubyczy Królewskiej

Zarząd Firmy AZET w Zamościu

Szczepan Mateja Prezes Koła ŚZŻAK

Andrzej Kidyba Konsul Honorowy RFN w Lublinie

Piotr Kuranc Kierownik Biura Lubelskiej Izby Rolniczej w Zamościu

Pracownicy Intertek Moody Poznań

Zarząd i pracownicy EuroCompas Sp. z o.o.

Zarząd i Pracownicy  MIKROBIT Sp. z o.o. w Lublinie

Tomaszowski Szwadron im. 1 Pułku Kawalerii Korpusu Ochrony Pogranicza

Zarząd i Pracownicy Przedsiębiorstwa Usług Geodezyjno-Projektowych „GEOMIAR”

Tomaszowskie „Amazonki”

Właściciele i Pracownicy Hurtowni „Roztocze” w Tomaszowie Lubelskim

Ryszard Łęcki- Prezes Zarządu SKOK Blachnickiego w Zamościu

Cezary Paszczuk- Bank Gospodarstwa Krajowego w Lublinie

Rektor wraz z całą Społecznością Akademicką Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji w Zamościu

Piotr Jurgielewicz Dyrektor Państwowej Szkoły Muzycznej w Tomaszowie Lubelskim

Adam Babiak Sołtys wsi Chyże

Tomasz Sanocki-Kierownik Oddziału Celnegow Hrebennem

Andrzej Gwozda- Dyrektor Zarządu  Grodzkich w Lublinie

Koło Gospodyń Wiejskich w Telatynie

Lucyna i Bogdan Kozyra, Menager Patrycja Wąsacz- Pensjonat „Sosnowe Zacisze”

Dyrektor i Pracownicy NZOZ „Droga Życia” w Smoligowie

Zarząd i Członkinie Koła gospodyń Wiejskich w Wasylowie

Jacek Kozak i Łukasz Będziejewski- PSG w Lubyczy Królewskiej

Prezes i Pracownicy Biura LGD „G 6 Grzędy Sokalskiej”

Jolanta Maria Kozak-Redaktor Naczelna Panoramy Lubelskiej

Wiesław Chmielowiec- Burmistrz Krasnobrodu

Zespół Artystyczny „OdSetki”

Antoni Skrabucha, Katarzyna Topolnicka LODR w Końskowoli

Anna Rechulicz i Pracownicy Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Tomaszowie Lubelskim

Bogusław Drozd- Prezes Zarządu Polskiej Giełdy Pracy

Daniel Chwastek i zawodnicy MKS Pogoń Tyszowce

Lena Jakubiec- Rębisz- Dziennik Wschodni

Alicja Podkościelna-Troetsch- p.o. Dyrektora Agencji Nieruchomości Rolnych

Irina Wereszczuk-Mer Rawy Ruskiej

Tomasz Kranz Dyrektor Państwowego Muzeum Na Majdanku

Tomasz Zieliński-Dyretor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Tomaszowie Lubelskim

Dariusz Skroban- Prezes ZNP w Tomaszowie Lubelskim

Ireneusz Myśliwiec- Prezes Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej

Zbigniew Godzisz- Prezes TKS „Tomasovia”

Kazimierz Podhajny- Prezes Zarządu Galerii Rynek

Jan Dawidowski-Kierownik Biura Powiatowego ARiMR w Tomaszowie Lubelskim

Igor Daciuk-Szef Rady Rejonowej  w Sokalu

Natalia Karatschowa Szef Rejonowej Administracji w Sokalu

Stiepan Tsiolkovsky- Szef Rejonowej Administracji w Żółkwi

Tadej Schwaj-Przewodniczący Rady Rejonowej w Żółkwi

Andrzej Kulas Nadleśniczy Nadleśnictwa Zwierzyniec

Członkinie Koła Gospodyń Wiejskich w Łykoszynie

Józef Neć-Firma Handlowo-Usługowa „NEKOPOL”

Anna Antoszak- Hurtownia Nasion w Tomaszowie Lubelskim

Mirosław Belina- Agromarket Jaryszki

Zarząd i Pracownicy EuroCompass Sp. z o.o.

Zarząd i Pracownicy Biura Okręgowej Rady Łowieckiej

Maria Kołodziej Dyrektor Szkoły Podstawowej w Poturzynie

Teresa Chrastina Radna Powiatu Tomaszowskiego

Halina Rycak Dyrektor Miejskiego Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu

Ksiądz Krystian Bordzań- dyrektor Katolickiego Radia Zamość

Uczestnicy i Pracownicy WTZ Grabowica

Dyrektor i Pracownicy Tomaszowskiego Domu Kultury

Lech Szopiński- Wójt Gminy, Marta Małyszek Przewodnicząca Rady Gminy Mircze

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.