Obrady Zarządu Powiatu

W dniu 20 stycznia 2014r. w Starostwie Powiatowym pod przewodnictwem Starosty Jana Kowalczyka obradował Zarząd Powiatu Tomaszowskiego. Zarząd przyjął informację o realizacji zadań w zakresie kultury i kultury fizycznej w 2013 roku. Zarząd podjął uchwałę w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert dla podmiotów nie zaliczonych do sektora  finansów publicznych na realizacje zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu. Oferty należy składać do dnia 12 lutego 2014 roku. Zarząd ustalił plan dofinansowania form doskonalenia zawodowego oraz maksymalne kwoty dofinansowania opłat nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez powiat tomaszowski. W dalszej części obrad Zarząd podjął uchwałę w sprawie utworzenia nowego kierunku kształcenia w Zespole Szkół Nr 4 w Tomaszowie Lubelskim. Od dnia 1 września 2014 r. uczniowie będą się kształcić w zawodzie technik mechanizacji rolnictwa. Zarząd ogłosił przetarg na sprzedaż nieruchomości rolnych położonych w Zatylu, gm. Lubycza Królewska. Grunty rolne, łąki oraz nieużytki były dotychczas w zarządzie  gospodarstwa rolnego funkcjonującego przy Zespole Szkół Nr 6 w Lubyczy Królewskiej. Z chwilą podjęcia przez Radę Powiatu uchwały o zamiarze likwidacji szkoły w Lubyczy Królewskiej nieruchomości te będą sukcesywnie wystawiane na sprzedaż.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.