Obrady Zarządu Powiatu

 

W dniu 16 września 2013 r. odbyło się posiedzenie Zarządu Powiatu Tomaszowskiego.

 Zarząd podjął uchwały w sprawach:

1/ udzielenia upoważnienia do realizacji zadania pn. „Zakup samochodu
    kwatermistrzowskiego  z wyposażeniem i łodzi ratowniczej dla Komendy Powiatowej
    Państwowej Straży Pożarnej w Tomaszowie Lubelskim”,

2/ zatwierdzenia projektu w odpowiedzi na konkurs nr 2/POKL/6.1.1/2013 pt. „Aktywnie
         w przyszłość” w ramach Priorytetu VI, Działanie 6.1 Poddziałanie 6.1.1
         współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny
         Kapitał Ludzki oraz udzielenia pełnomocnictwa  do realizacji  projektu (
dyr. PUP),

3/ zatwierdzenia projektu w odpowiedzi na konkurs nr 2/POKL/6.1.1/2013 pt. „Aktywnie
         w przyszłość”  w ramach  Priorytetu VI, Działanie 6.1 Poddziałanie 6.1.1
         współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny
         Kapitał Ludzki oraz udzielenia pełnomocnictwa  do realizacji projektu (
Z-ca Dyr. PUP),

4/ reprezentowania Powiatu Tomaszowskiego w Radzie Nadzorczej Agencji Rozwoju
         Roztocza Sp. z o. o,

5/ nieodpłatnego przekazania okien plastikowych pochodzących z demontażu z budynku
         Starostwa Powiatowego w Tomaszowie Lubelskim,

6/ przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej w Rybnicy oraz powołania
         komisji przetargowej.

W dalszej części obrad Zarząd zatwierdził wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży, położonej w Tyszowcach przy ulicy Kościelnej oraz  wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, położonych w Tomaszowie Lubelski przy ulicy Obrońców Westerplatte, a także wydał postanowienie w sprawie uzgodnienia projektu zmian planu  zagospodarowania przestrzennego Gminy Susiec w obrębie geodezyjnym Majdan Sopocki. 

Na zakończenie obrad Zarząd przygotował  projekty  uchwał, które będą przedmiotem obrad Rady Powiatu.

Sesja Rady Powiatu odbędzie się w dniu 23 września 2013r.Początek obrad o godz. 10.00.

 

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.