Przetarg na sprzedaż nieruchomości zabudowanej w Tomaszowie Lubelskim.

Zarząd Powiatu w Tomaszowie Lubelskim ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, stanowiącej własność Powiatu Tomaszowskiego,położonej w Tomaszowie Lubelskim przy ulicy Lwowskiej, oznaczonej w ewidencji gruntów numerami działek 237/2 i 238 arkusz mapy 19 o powierzchni 0,1729 ha.
Nieruchomość jest zabudowana budynkiem usługowym, jednopiętrowym o powierzchni użytkowej 410 m2.
Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 1 200 000,00 zł /jeden milion dwieście tysięcy złotych/. Dla nieruchomości Sąd Rejonowy – Wydział Ksiąg Wieczystych w Tomaszowie Lubelskim prowadzi księgę wieczystą nr ZA1T/00063755/8. Zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego nieruchomość jest położona w terenie oznaczonym jako – MS – strefa śródmiejska.Nieruchomość stanowiąca przedmiot przetargu nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi i nie ma przeszkód prawnych w rozporządzaniu nią. Warunkiem udziału w przetargu jest wpłacenie wadium w kwocie 60 000 zł /słownie: sześćdziesiąt tysięcy złotych/.
Wadium może być wnoszone w pieniądzu, obligacjach Skarbu Państwa, papierach wartościowych dopuszczonych do obrotu publicznego. Wadium należy wnieść najpóźniej w dniu 30 września 2013 roku w budynku Starostwa Powiatowego w Tomaszowie Lubelskim przy ul. Lwowskiej 68 w pokoju nr 44 do godz. 14.00 lub na rachunek Starostwa Powiatowego w Tomaszowie Lubelskim, Bank Spółdzielczy w Łaszczowie 43 9620 0005 0000 3522 2001 0006. W przypadku wpłaty wadium na wskazany rachunek, warunkiem dopuszczenia do przetargu, oprócz dotrzymania terminu wpłaty, jest wpływ kwoty wadium na ten rachunek, co najmniej w dniu 30 września 2013 roku. Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika,który przetarg wygrał od zawarcia umowy.
Przetarg odbędzie się dnia 03 października 2013 roku o godz. 11.00 w budynku Starostwa Powiatowego w Tomaszowie Lubelskim przy ul. Lwowskiej 68 w pokoju nr 50 – II piętro.
Szczegółowe informacje o nieruchomości będącej przedmiotem przetargu można uzyskać w Wydziale Geodezji, Kartografii,Katastru i Nieruchomości Starostwa Powiatowego w Tomaszowie Lubelskim – ul. Lwowska 68 pokój nr 12 i 17, pod nr. telefonu 84 664 46 41 wew. 12 i 17.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.