Posiedzenie Zarządu Powiatu

Posiedzenie Zarządu Powiatu odbyło się w dniu 18 marca 2013 roku w sali narad „A” Starostwa Powiatowego w Tomaszowie Lubelskim.. Zarząd przyjął zakres zadań inwestycyjnych na drogach powiatowych w 2013 roku oraz dokonał wyboru ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2013 roku na terenie powiatu tomaszowskiego.

W dalszej części obrad Zarząd podjął uchwały w sprawach:

1/ sprawozdania rocznego z wykonania budżetu powiatu za 2012 rok,

2/ zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na rok 2013.

3/ powołania komisji do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół Nr 1 w Tomaszowie Lubelskim,

4/ zmieniającą uchwałę sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia w Tyszowcach.

5/ udzielenia pełnomocnictwa do realizacji projektu pt. „Stawiając na rozwój stawiamy na jakość” składanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki dla Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Tomaszowie Lubelskim,

6/ udzielenia pełnomocnictwa do realizacji projektu pt. „Stawiając na rozwój stawiamy na jakość” składanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki dla Zastępcy Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Tomaszowie Lubelskim,

7/ wyrażenia zgody na przystąpienie do projektu pn. „ Aktywny absolwent – innowacyjne narzędzia i metody działania pośredników pracy” oraz udzielenia pełnomocnictwa do realizacji projektu,

8/ wyrażenia zgody na przystąpienie do projektu pn. „ Aktywny absolwent – innowacyjne narzędzia i metody działania pośredników pracy” oraz udzielenia pełnomocnictwa do realizacji projektu,

Zarząd przygotował też projekty uchwał które będą przedmiotem obrad najbliższej Sesji Rady Powiatu, która odbędzie się 26 marca 2013r. o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.