Sesja Rady Powiatu

W dniu 29 października 2012r. o godz.10.00 rozpoczną się obrady XIX Sesji IV Kadencji Rady Powiatu. W porządku obrad przewidziano m.in.:

1.  Informacja o przebiegu wykonania budżetu powiatu za I półrocze 2012 roku.

2. Informacja o stanie przygotowań do zimowego utrzymania dróg powiatowych w sezonie 2012/2013.

3. Informacja dotycząca wykonania zadań z zakresu inwestycji i remontów dróg w 2012 roku.

4. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Tomaszowskiego za rok szkolny 2011/2012 wraz  z wynikami sprawdzianów i egzaminów.

5. Podjęcie uchwał w sprawach:

1/ uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Powiatu Tomaszowskiego z organizacjami
   pozarządowymi  i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2013

   roku,

2/ wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w Tomaszowie Lubelskim przy ulicy
           Lwowskiej,

3/ wyrażenia zgody na zbycie 200 udziałów w kapitale zakładowym spółki Agencja Rozwoju
           Roztocza  Sp. z o.o.,

4/ wystąpienia ze Stowarzyszenia „Europejskie Centrum Integracji i Współpracy Samorządowej –
          DOM EUROPY”,

5/ udzielenia pomocy finansowej Gminie Lubycza Królewska,

6/ udzielenia pomocy finansowej Gminie Miejskiej w Tomaszowie Lubelskim,

7/ udzielenia pomocy finansowej Gminie Tyszowce,

8/ udzielenia dotacji dla Parafii Rzymsko – Katolickiej pod wezwaniem Trójcy Przenajświętszej
   w Łaszczówce,

9/ określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających  charakter cywilnoprawny, przypadających Powiatowi Tomaszowskiemu i jego jednostkom podległym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc  publiczną oraz  wskazania organu lub osoby uprawnionych do ich udzielenia,

10/ zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej,

11/ zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na rok 2012,

12/ rozpatrzenia skargi.

                                                                                 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.