Obrady Zarządu Powiatu

Posiedzenie Zarządu Powiatu Tomaszowskiego pod przewodnictwem Starosty Jana Kowalczyka odbyło się w dniu 19 października 2012 roku. Zarząd przyjął informację o stanie przygotowań do zimowego utrzymania dróg powiatowych w sezonie 2012/2013 oraz informację dotycząca wykonania zadań z zakresu inwestycji i remontów dróg w 2012 roku, a także informację o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Tomaszowskiego za rok szkolny 2011/2012 wraz z wynikami sprawdzianów i egzaminów. W dalszej części obrad Zarząd podjął uchwały w sprawach:

1/ ustalenia zasad weryfikacji formalnej i merytorycznej wniosków oraz podejmowania decyzji o przyznaniu dofinansowania ze środków PFRON w ramach pilotażowego programu „Aktywny Samorząd”,

2/ upoważnienia do realizacji pilotażowego programu PFRON „Aktywny Samorząd”,

3/ wyrażenia zgody na złomowanie autobusu marki JELCZ PR 110 D przez Zespół Szkół Nr 6 w Lubyczy

Królewskiej,

4/ udzielenia pełnomocnictwa do realizacji projektu pt. „Kwalifikacje i doświadczenie szansą na zatrudnienie” składanego w odpowiedzi na konkurs otwarty nr 1/POKL/7.2.1/2012 w ramach POKL Priorytet VII, Działanie 7.2 Poddziałanie 7.2.1 współfinansowanego ze środków EFS dla Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Tomaszowie Lubelskim,

5/ wyrażenia zgody na zbycie samochodu osobowego,

Zarząd przygotował projekty uchwał Rady Powiatu w sprawach:

1/ uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Powiatu Tomaszowskiego z organizacjami pozarządowymi

i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2013 roku,

2/ udzielenia dotacji dla Parafii Rzymsko – Katolickiej pod wezwaniem Trójcy Przenajświętszej w Łaszczówce,

3/ zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej,

4/ zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na rok 2012.

Sesja Rady Powiatu odbędzie się 29 października 2012 r. o godz. 10.00 w sali narad Starostwa Powiatowego w Tomaszowie Lubelskim.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.