Światowy Dzień Bez Tytoniu

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Tomaszowie Lubelskim informuje, że tegoroczne Obchody Światowego Dnia Bez Tytoniu przypadające 31 maja 2012 roku przebiegają pod hasłem: “Działania marketingowe przemysłu tytoniowego”.
Adresatem tegorocznej kampanii jest ogół społeczeństwa, ze szczególnym uwzględnieniem młodych kobiet i dziewcząt, do których skierowane są działania marketingowe przemysłu tytoniowego (np. w postaci atrakcyjnie wyglądających paczek papierosów, ubrań i innych akcesoriów z logo firm tytoniowych).

Ciekawość, chęć przypodobania się grupie rówieśniczej, zrobienie czegoś na przekór “starym”, agresywna, pełna obietnic lepszej, jakości życia, kampania koncernów tytoniowych – to podstawowe przyczyny młodzieńczego mariażu z papierosem i bardzo często – z nałogiem.
Każdego roku światowy przemysł tytoniowy wydaje dziesiątki miliardów dolarów na promowanie swoich śmiercionośnych -wyrobów. Celem tych akcji jest znalezienie nowych, młodych, wiernych, najlepiej przez całe życie, użytkowników nikotyny.

Marketing tytoniowy jest w oczywisty sposób powiązany z rozpoczynaniem palenia przez młodych ludzi i do nich zazwyczaj kierowane są agresywne, perfekcyjne pod względem wizualnym reklamy. Równie ważną rolę w “impregnowaniu młodych umysłów i organizmów” nikotynizmem odgrywają: powszechna dostępność, niskie – z pozoru ceny – społeczna akceptacja dla papierosów.

Polska należy wprawdzie do tych nielicznych na świecie krajów (stanowią one jedynie 5 % populacji świata), których rządy wprowadziły kompletne zakazy reklamy i promowania tytoniu oraz prowadzenia sponsoringu przez koncerny tytoniowe, ale póki, co od kilkudziesięciu lat znajdujemy się w czołówce krajów o najwyższej konsumpcji tytoniu na świecie !

W Polsce już od połowy lat 60 obserwowano narastanie przedwczesnej umieralności mężczyzn, a jednym z głównych czynników było właśnie palenie papierosów i związane z tym nałogiem choroby, a zwłaszcza rak płuca. Doszło do tego, że pod koniec lat 80 stan zdrowia mężczyzn w naszym kraju był gorszy niż bezpośrednio po wojnie. Polski 15-letni chłopiec miał mniejszą szansę na dożycie 60 lat niż jego rówieśnik z Chin czy nawet Indii.

Pod koniec lat 90. w grupie Polaków w wieku 30 – 40 lat do nałogu przyznawało się 30% kobiet i połowa mężczyzn, czyli ok. 9 milionów osób. Wypalają oni rocznie 90 miliardów papierosów! Co osiem sekund ktoś umiera wskutek inhalowania dymu tytoniowego.

Każdego roku z powodu chorób odtytoniowych tracą życie miliony palaczy. Owszem, ludzie umierają także na inne choroby, giną w wypadkach samochodowych, wskutek żywiołów, niestety, także głodu. Ale to właśnie tytoń jest główną, a przecież możliwą do całkowitego wyeliminowania, przyczyną przedwczesnych zgonów na świecie. To także jedyny legalnie sprzedawany produkt, który zabija, gdy użytkowany jest zgodnie z zaleceniami jego wytwórców. A to spotyka ponad połowę regularnych palaczy.
Niektórzy rzucają palenie pod wpływem chwili, inni potrzebują długich przygotowań czasami pomocy lekarza. Ty także powinieneś znaleźć swoją drogę, aby rozstać się z nałogiem !

Kilka rad dla tych, którym się jeszcze nie udało:

• Przede wszystkim nie wstydź się swojej słabości. Nawet, jeśli znów zapalisz papierosa, jeszcze nie przegrałeś.

• Tego rodzaju “potknięcie” jest czasami początkiem drogi do sukcesu; źródeł ważnych doświadczeń.

• Pamiętaj jednak! Po nieudanej próbie natychmiast poddaj się dalszej terapii.

• Pamiętaj także, że większość byłych palaczy przestała palić dopiero po kilku próbach; aby rozstać się z paleniem na zawsze, zwykle trzeba podjąć 5-8 prób.

• Zastanów się, co było powodem powrotu do palenia. W jakich okolicznościach to się stało?

Tegoroczne hasło ma zwrócić szczególną uwagę na szkodliwe efekty marketingu przemysłu tytoniowego oraz na potrzebę zakazania wszelkich reklam, promocji i sponsoringu dotyczącego palenia tytoniu, w świetle art. 8 ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych.

Dowody naukowe w jednoznaczny sposób wykazują, iż zagrożenia związane z czynnym i biernym paleniem tytoniu są przyczyną śmierci, chorób i niepełnosprawności oraz, że należy wdrażać skuteczne środki przewidujące ochronę przed narażeniem na dym tytoniowy w miejscach pracy, środkach transportu publicznego, zamkniętych obiektach publicznych. Należy prowadzić działania zwiększające świadomość społeczeństwa odnośnie prawa do życia w środowisku wolnym od dymu tytoniowego, szczególnie w miejscach pracy i miejscach użyteczności publicznej.

Założenia przekazu treści tegorocznej kampanii to:

• Uwrażliwienie, szczególnie młodych kobiet, na działania marketingowe przemysłu tytoniowego (np. atrakcyjnie wyglądające paczki papierosów),

• Promocja zdrowego stylu życia bez palenia tytoniu,

• Promocja zysków płynących z niepalenia (umocnienie zdrowia własnego i swoich bliskich),

• Motywowanie do odpowiednich wyborów związanych z własnym zdrowiem i zdrowiem bliskich osób,

• Promocja alternatywnych sposobów spędzania wolnego czasu (ze szczególnym uwzględnieniem aktywności fizycznej),

• Kształtowanie postaw asertywnych ze zwróceniem uwagi na przestrzeganie prawa,

• Podnoszenie świadomości na temat prawa do życia w środowisku wolnym od dymu tytoniowego oraz obowiązku przestrzegania zakazu palenia w miejscach publicznych,

• Podnoszenie świadomości na temat skutków zdrowotnych biernego i czynnego palenia, w szczególności kobiet i ich potomstwa.

Jednocześnie informujemy że w siedzibie PSSE ul. Lwowska 51 pok. 29 czynny jest punkt informacyjny, w którym uzyskać będzie można porady na temat zdrowotnych skutków biernego i czynnego palenia tytoniu, sposobów rzucenia palenia tytoniu oraz można zaopatrzyć się w materiały edukacyjne o w/w tematyce.

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.