Sesja Rady Powiatu

XV Sesja IV Kadencji Rady Powiatu w Tomaszowie Lubelskim odbyła się 11 maja 2012 roku.Na początku obrad Starosta Jan Kowalczyk przedstawił informację z realizacji uchwał Rady Powiatu oraz z działalności międzysesyjnej Zarządu Powiatu w okresie od poprzedniej Sesji. Z kolei Janina Wojtas Powiatowy Lekarz Weterynarii przedstawiła informację o stanie bezpieczeństwa weterynaryjnego w roku 2011,a Zbigniew Malicki Powiatowy Inspektor Sanitarny poinformował Radę o stanie sanitarnym powiatu tomaszowskiego za 2011 rok.W dalszej części obrad radni podjęli uchwały w sprawach:

 1. określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz wysokości środków przeznaczonych na ich realizację w powiecie tomaszowskim na 2012 rok,
 2. określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości lub części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstąpienia od ustalenia opłaty ponoszonej przez rodziców za pobyt dziecka w pieczy zastępczej,
 3. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu tomaszowskiego,
 4. określenia zasad udzielenia i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć, zwolnienia z obowiązku realizacji zajęć dydaktycznych,  wychowawczych i opiekuńczych przez nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Tomaszowski oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla pedagogów, psychologów, logopedów i nauczyciela doradcy metodycznego,
 5. wyrażenia zgody na ustanowienie hipoteki,
 6. udzielenia dotacji dla Parafii Rzymsko – Katolickiej pod wezwaniem Podwyższenia Krzyża Świętego w Żurawcach,
 7. udzielenia dotacji dla Parafii Rzymsko – Katolickiej pod wezwaniem Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Łaszczowie,
 8. udzielenia dotacji dla Parafii Rzymsko – Katolickiej pod wezwaniem Matki Bożej Częstochowskiej w Podhorcach,
 9. wyrażenia zgody na dokonanie cesji wierzytelności,
 10. zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej,
 11. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na rok 2012,

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.