Obradował Zarząd Powiatu

W Starostwie Powiatowym pod przewodnictwem Starosty Jana Kowalczyka obradował Zarząd Powiatu Tomaszowskiego. Zarząd wysłuchał informacji z realizacji planu doskonalenia zawodowego nauczycieli w 2011 roku w szkołach/placówkach prowadzonych przez Powiat Tomaszowski. Zarząd podjął uchwały w sprawach:

1/ powołania Rady Muzeum przy Muzeum Regionalnym im. dr Janusza Petera w Tomaszowie Lubelskim,

2/ wyrażenia zgody na przeprowadzenie przebudowy sieci wodociągowej Domu Pomocy Społecznej w Tyszowcach oraz upoważnienia do składania oświadczeń woli związanych z prowadzeniem remontów,

3/ zaopiniowania zaktualizowanego Programu usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy Lubycza Królewska na lata 2011 – 2032,

4/ umorzenia wierzytelności pieniężnych Zespołu Szkół Nr 6 w Lubyczy Królewskiej z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa.

W dalszej części obrad Zarząd przygotował projekty uchwał, które będą rozpatrywane podczas najbliższej Sesji Rady Powiatu, dotyczące m.in.:

1/ określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz wysokości środków przeznaczonych na ich realizację w powiecie tomaszowskim na 2012 rok,

2/ określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości lub części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstąpienia od ustalenia opłaty ponoszonej przez rodziców za pobyt dziecka w pieczy zastępczej,

3/ zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu tomaszowskiego,

4/ / zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej,

5/ zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na rok 2011,

6/ wyrażenia zgody na dokonanie cesji wierzytelności,

7/ określenia zasad udzielenia i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć, zwolnienia z obowiązku realizacji zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych przez nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Tomaszowski oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla pedagogów, psychologów, logopedów i nauczyciela doradcy metodycznego,

8/ udzielenia dotacji na remont obiektów zabytkowych, wpisanych do rejestru zabytków

Najbliższa Sesja Rady Powiatu odbędzie się 11 maja 2012 r. o godz. 10.00 w sali narad Starostwa Powiatowego w Tomaszowie Lubelskim.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.