Sesja Rady Powiatu

W Starostwie Powiatowym w Tomaszowie Lubelskim, 26 marca 2012 roku odbyła się Sesja Rady Powiatu. Na początku obrad radni wysłuchali informacji Starosty Jana Kowalczyka o realizacji uchwał Rady Powiatu w okresie od poprzedniej sesji oraz z prac Zarządu Powiatu. Informację o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego w Powiecie Tomaszowskim w 2011 roku przedstawił zastępca Komendanta Powiatowego Policji nadk. Mirosław Kiecak. Radni wysłuchali też informacji Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej st. bryg. Stanisława Kielecha o stanie bezpieczeństwa pożarowego w 2011 roku. W dalszej części obrad Rada Powiatu podjęła uchwały w sprawach:

–   przekształcenia ZSZ o dwuletnim cyklu kształcenia w ZSZ o trzyletnim cyklu kształcenia wchodzących w skład Zespołów Szkół Nr 3 i 4 w Tomaszowie Lubelskim

– ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Tomaszowskiego

-zmiany statutu Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia w Tyszowcach

-uchwalenia regulaminu organizacyjnego Starostwa Powiatowego

–  wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości położonej w Tomaszowie Lubelskim przy ulicy Leśnej na rzecz Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego

-udzielenia pomocy finansowej gminom: Tomaszów Lubelski, Telatyn, Łaszczów, Susiec, Rachanie, Ulhówek, Krynice, Tyszowce z przeznaczeniem na zakup sprzętu i wyposażenia dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych oraz świetlic Kół Gospodyń Wiejskich.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.