Obrady Zarządu Powiatu

W Starostwie Powiatowym w Tomaszowie Lubelskim, 24 lutego pod przewodnictwem Starosty Jana Kowalczyka obradował Zarząd Powiatu Tomaszowskiego. Zarząd określił zadania inwestycyjne w zakresie budowy chodników, przebudowy i budowy dróg powiatowych w 2012 roku. Planowany jest zakup ok. 8 tys.m kw. kostki za kwotę 200 tys zł. z przeznaczeniem na budowę chodników przy drogach powiatowych. Przy wsparciu samorządów gminnych w wysokości 50% kosztów inwestycji realizowane będą wzmocnienia nawierzchni dróg powiatowych w gminach Susiec, Lubycza Królewska i Ulhówek. Powiat Tomaszowski wystąpił do Ministra Transportu o dofinansowanie w wysokości 900 tys. zł na przebudowę mostu i remontu drogi Majdan Sopocki-Ciotusza Stara długości 1850mb . Na odbudowę drogi w tzw. wąwozie lessowym Muratyn Kolonia – Pukarzów Osada Powiat Tomaszowski złożył wniosek do MSW na dofinansowanie wysokości 420 tys. zł. oraz kolejny wniosek na dofinansowanie w wysokości 360 tys. zł na usuwanie skutków powodzi(naprawa przepustów i dróg) w gminach Łaszczów, Rachanie i Telatyn. W kolejnym punkcie obrad Zarząd zatwierdził protokół Komisji rozpatrującej oferty na realizację zadań w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2012 roku na terenie powiatu tomaszowskiego. Na realizację tych zadań przeznaczono w sumie 40 tys. zł. Dotację otrzymali: Klub Sportowy „Junak”- 1000 zł. na organizację „III Wojewódzkich Zawodów Sportowo-Obronnych Roztocze 2012”, Rada Powiatowa Zrzeszenia LZS- 23.000zł na organizację imprez sportowych i rekreacyjnych, w tym organizację Powiatowego Święta Sportu, TUKS „Roztocze”-2500 zł na organizację zawodów oraz szkoleń dzieci i młodzieży w sportach wrotkarskich i narciarskich, MUKS „Tomaszów Lubelski”-2500 zł. na organizację zawodów oraz szkolenie dzieci i młodzieży w sportach wrotkarskich i narciarskich, Szkolny Związek Sportowy-4000zł. na organizację imprez sportowych dla szkół ponadgimnazjalnych, TUKS „Sokół Mechanik” –3000 zł na szkolenie i współzawodnictwo dzieci i młodzieży w tenisie stołowym, LUKS „Pogoń” Tyszowce- 4000zł. na organizację i udział w zawodach oraz szkolenie dzieci i młodzieży w sportach walki. W dalszej części obrad Zarząd powołał Radę Muzeum przy Muzeum Regionalnym im. dra Janusza Petera, komisje do przeprowadzenia konkursów na stanowiska dyrektorów Zespołów Szkół Nr 2, Nr 4 i Nr 6 oraz Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego. Na zakończenie obrad Zarząd przygotował projekty uchwał, które będą rozpatrzone podczas najbliższej Sesji Rady Powiatu.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.