Sesja Rady Powiatu

W Starostwie Powiatowym w Tomaszowie Lubelskim, w dniu 27 stycznia 2012 r. odbyła się Sesja Rady Powiatu. Radni wysłuchali informacji z realizacji uchwał Rady Powiatu oraz z działalności międzysesyjnej Zarządu Powiatu. Informacje , pod nieobecność Starosty Jana Kowalczyka przedstawił Wicestarosta Tomaszowski Jan Fila. Rada przyjęła sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2011 roku oraz sprawozdania z działalności komisji stałych Rady Powiatu. W dalszej części obrad Rada Powiatu podjęła m.in. uchwały w sprawach likwidacji Internatów w Zespołach Szkół Nr 1 i 4 w Tomaszowie Lubelskim a także przekształcenia niektórych kierunków szkół zawodowych w szkołach ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Powiat Tomaszowski. Rada Powiatu podjęła również uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej gminie Telatyn dla KGW w Radkowie oraz Gminie Lubycza Królewska na remont remizo-świetlicy OSP. Dokonano także zmian w wieloletniej prognozie finansowej i uchwale budżetowej na 2012 rok.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.