Sesja Rady Powiatu

W Starostwie Powiatowym w dniu 29 listopada br. odbyła się XI Sesja IV kadencji Rady Powiatu. Na początku obrad radni wysłuchali informacji Starosty Jana Kowalczyka z realizacji uchwał Rady Powiatu oraz działalności międzysesyjnej Zarządu Powiatu. Z kolei dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych Paweł Kościołko przedstawił informację z zakresu inwestycji i remontów dróg w 2011 roku oraz informację na temat zimowego utrzymania dróg powiatowych w sezonie 2011/2012. Radni wysłuchali również informacji o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Tomaszowskiego za rok szkolny 2010/2011 wraz z wynikami sprawdzianów i egzaminów. Radni podjęli uchwały w sprawie zamiaru likwidacji internatów funkcjonujących przy Zespołach Szkół Nr 1 i 4 w Tomaszowie Lubelskim. Likwidacja  ma nastąpić z dniem 31 sierpnia 2012 roku i ma uzasadnienie merytoryczne i ekonomiczne. Na przestrzeni ostatnich lat wyraźnie zmniejszyła się liczba młodzieży uczącej się w szkołach ponadgimnazjalnych i korzystającej z internatów. Wraz z malejącą liczba uczniów, maleją środki subwencji oświatowej, a jednocześnie wzrastają nakłady finansowe na utrzymanie oddzielnych placówek. Istniejący przy Zespole Szkół Nr 3 internat może pomieścić 220 wychowanków a obecnie zamieszkiwany jest przez 114 uczniów, tak więc w tym budynku z pewnością zmieszczą się wszyscy chętni do zamieszkiwania w internacie. W dalszej części obrad Rada Powiatu uchwaliła Roczny Program Współpracy Powiatu Tomaszowskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2012 roku.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.