Hotel Antoni nagrodzony !

Dnia 19 listopada w Lublinie odbyła się ,,Gala finałowa II edycji konkursu ,,Innowacyjny Przedsiębiorca Województwa Lubelskiego 2011”.Jest to konkurs organizowany przez Lubelską Agencję Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie. Honorowy Patronat nad przedsięwzięciem objął Marszałek Województwa Lubelskiego.Głównym celem Konkursu jest zaprezentowanie i nagrodzenie konkretnych Beneficjentów, realizujących przedsięwzięcia przy udziale funduszy pochodzących z I i II Osi Priorytetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013. Jako cel postawiono sobie również zaprezentowanie przedsięwzięć, które ideą innowacyjności i konkurencyjności podniosły poziom życia gospodarczego regionu Lubelszczyzny. Jest to także promocja RPO WL 2007-2013, a w szczególności innowacyjnych projektów realizowanych w ramach tego Programu. Konkurs ma za zadanie przedstawienie opinii publicznej postępu i aktualnych wyników realizacji głównego celu RPO WL na lata 2007-2013,tj. podniesienie konkurencyjności Lubelszczyzny prowadzące do szybkiego wzrostu gospodarczego oraz zwiększenia zatrudnienia z uwzględnieniem walorów naturalnych i kulturowych regionu.

Konkurs ogłoszono dla 5 kategorii:

  1. Innowacyjna firma – w ramach tej kategorii byli premiowani Beneficjenci, którzy wykazali się m.in. największą liczbą wprowadzonych nowych produktów/usług, największą skalą innowacyjności i konkurencyjności

  2. Dynamicznie rozwijająca się firma – w ramach tej kategorii premiowani byli Beneficjenci, którzy wykazali się m.in. największym wzrostem zatrudnienia, najwyższym stopniem zmiany poziomu konkurencyjności i wprowadzeniem nowych produktów/usług.

  3. Lider funduszu RPO WL – w ramach tej kategorii premiowani byli Beneficjenci, którzy zrealizowali największą liczbę umów biorąc pod uwagę działania I Osi Priorytetowej i działanie 2.4 schemat A II Osi Priorytetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013 z uwzględnieniem powiązań między realizowanymi projektami.

  4. Najlepszy start – w ramach tej kategorii byli premiowani Beneficjenci – nowopowstałe mikroprzedsiębiorstwa – którzy wykazali się m.in. najwyższym poziomem konkurencyjności, najwyższą liczbą wprowadzonych nowych produktów/usług i największą liczbą wprowadzonych miejsc pracy.

  5. Najlepszy produkt turystyczny – w ramach tej kategorii byli premiowani Beneficjenci, którzy m.in. zróżnicowali ofertę turystyczną w regionie, realizowali cele Planu marketingu turystyki w województwie lubelskim oraz których projekty przyczyniły się do przedłużenia okresów turystycznych i zmniejszenia sezonowości działalności turystyczno-rekreacyjnej w danym regionie.

W konkursie wzięło udział ponad 30 firm z terenu powiatu tomaszowskiego. Do każdej kategorii nominowane były po 3 firmy.

Nagrodę za najlepszy produkt turystyczny województwa lubelskiego otrzymał ,,Zakład Gastronomiczny ,,U Antka” Antoni Wyszyński-obecnie ,,Hotel ANTONI”z Kolonii Łaszczówka. Przypomnijmy, że Zajazd u Antka jest już laureatem wyróżnienia „Srebrny Gryf” przyznawanego przez Powiat Tomaszowski. Laureatowi serdecznie gratulujemy i życzymy dalszego dynamicznego rozwoju i sukcesów.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.