Sesja Rady Powiatu

X Sesja IV Kadencji Rady Powiatu w Tomaszowie Lubelskim odbyła się w dniu 4 października 2011 roku.

Radni wysłuchali informacji  Starosty Tomaszowskiego Jana Kowalczyka z realizacji uchwał Rady Powiatu oraz z działalności  Zarządu Powiatu oraz informacji z realizacji zadań inwestycyjnych Powiatu za okres od poprzedniej Sesji. Z kolei Skarbnik Powiatu Grzegorz Gałan przedstawił informację o przebiegu wykonania budżetu powiatu za I półrocze 2011 roku, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, informacji o przebiegu planu finansowego samodzielnego zespołu opieki zdrowotnej oraz Muzeum Regionalnego- samorządowej instytucji kultury.Sprawozdanie z realizacji Powiatowego Planu Gospodarki Odpadami dla Powiatu Tomaszowskiego za lata 2009-2010 oraz raport  z wykonania zadań ustalonych w Powiatowym Programie Ochrony Środowiska za lata 2009 – 2011 zreferował Członek Zarządu Powiatu Robert Kuźniarz. Radni jednomyślnie przyjęli przedstawione informacje.
W dalszej części obrad Rada Powiatu podjęła uchwały w sprawach:

  1. zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej,
  2. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na rok 2011,
  3. udzielenia pomocy finansowej Gminie Lubycza Królewska, Miastu Tomaszów Lubelski, Gminie Tomaszów    Lubelski, Gminie Ulhówek oraz Gminie Tarnawatka i na realizację zadań w zakresie odbudowy dróg miejskich i gminnych w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych-Etap II-Bezpieczeństwo, Dostępność, Rozwój. Pomoc finansową gminy otrzymają w równej wysokości po 10 tys. zł.  Rada Powiatu podjęła też uchwały w sprawie pomocy finansowej dla gmin Susiec, Tomaszów Lubelski, Lubycza Królewska, Tyszowce i Telatyn na zakup sprzętu, wyposażenia oraz umundurowania bojowego dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych w wysokości po 1000 zł dla każdej jednostki.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.