VIII Sesja Rady Powiatu

VIII Sesja Rady Powiatu odbędzie się w dniu 30 czerwca 2011 roku /czwartek/ o godz. 1000 w sali narad „B” Starostwa Powiatowego w Tomaszowie Lubelskim przy ulicy Lwowskiej 68.

W porządku obrad przewidziano m.in.

 • Sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie z wykonania budżetu powiatu za 2010 rok,
 • podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu za 2010 rok.
 • Informację o stanie środowiska w powiecie tomaszowskim za 2010 rok.
 • Informację o stanie bezpieczeństwa weterynaryjnego w roku 2010.
 • Informacje o stanie sanitarnym powiatu tomaszowskiego za 2010 rok.
 • Sprawozdanie z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Tomaszowie Lubelskim za 2010 rok.
 • Informację na temat zabezpieczenia usług zdrowotnych w powiecie tomaszowskim.

Rada Powiatu podejmie uchwały w sprawach: uchwał w sprawach:

 • zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego SP ZOZ w Tomaszowie Lubelskim za 2010 rok,
 • zatwierdzenia statutu SP ZOZ w Tomaszowie Lubelskim,
 • zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz wysokości środków przeznaczonych na ich realizację w powiecie tomaszowskim na 2011 rok,
 • zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość i szczegółowe warunki   przyznawania nauczycielom dodatków do wynagrodzenia,
 • zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru zniżek dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i placówkach oraz zwolnienia od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązku wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz ustalenia wymiaru godzin dla pedagoga, psychologa, logopedy i nauczyciela doradcy metodycznego,
 • ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu tomaszowskiego,
 • ustalenia wysokości opłat za czynności związane z usuwaniem pojazdów z drogi i ich przechowywaniem na parkingu strzeżonym,
 • trybu prac nad projektem uchwały budżetowej,
 • zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu powiatu za pierwsze półrocze, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, informacji o przebiegu planu finansowego   samodzielnego zespołu opieki zdrowotnej oraz samorządowej instytucji kultury,
 • udzielenia dotacji dla Parafii Rzymsko – Katolickiej pod wezwaniem Przemienienia Pańskiego   w Nowosiółkach,
 • udzielenia dotacji dla Parafii Rzymsko – Katolickiej pod wezwaniem Świętych Apostołów Piotra i Pawła    w Łaszczowie,
 • udzielenia dotacji dla Parafii Rzymsko – Katolickiej pod wezwaniem Wniebowzięcia    Najświętszej Marii    Panny w Nabrożu,
 • udzielenia dotacji dla Parafii Rzymsko – Katolickiej pod wezwaniem Świętego Leonarda   w Tyszowcach,
 • udzielenia pomocy finansowej Gminom: Lubycza Królewska, Susiec, Tomaszów Lubelski, Tarnawatka, Łaszczów,
 • zmian wieloletniej prognozy finansowej,
 • zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2011 rok,

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.