Wspólna Sesja

W Starostwie Powiatowym w Tomaszowie Lubelskim obradowali radni powiatu, miasta i gminy Tomaszów Lubelski. Obradom towarzyszyło bardzo duże zainteresowanie mieszkańców, mediów i przedstawicieli organizacji społecznych i politycznych. Wspólna sesja poświęcona była uchwaleniu stanowiska w sprawie przesunięcia terminu budowy obwodnicy Tomaszowa Lubelskiego. Po wystąpieniach burmistrza Wojciecha Żukowskiego, starosty Jana Kowalczyka, wicewójta Wiesława Kostrubca, szefa Tomaszowskiego Forum Gospodarczego Jacka Sikory, posła na Sejm RP Mariusza Grada i wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Jerzego Wereszczaka radni uchwalili stanowisko, które otrzyma Prezes Rady Ministrów Donald Tusk. Po sesji radni, przedstawiciele władz i mieszkańcy przez ok. 5 minut blokowali krajową S-17 chodząc po przejściu dla pieszych.Treść stanowiska prezentujemy poniżej:

STANOWISKO

Rady Powiatu w Tomaszowie Lubelskim,

Rady Miasta Tomaszów Lubelski, Rady Gminy Tomaszów Lubelski

w sprawie przesunięcia terminu budowy obwodnicy

Tomaszów Lubelski w ciągu drogi S-17

W trosce o prawidłowy rozwój powiatu tomaszowskiego zwracamy się do Pana Donalda Tuska, Prezesa Rady Ministrów, o podjęcie natychmiastowych działań zmierzających do rozpoczęcia w 2011 roku budowy obwodnicy Tomaszowa Lubelskiego.Dnia 6 grudnia 2010 roku Minister Infrastruktury skierował do konsultacji społecznych oraz uzgodnień międzyresortowych projekt Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2011-2015. Ustalony w Programie termin budowy obwodnicy Tomaszowa Lubelskiego w ciągu drogi S-17, praktycznie kolejny już raz powoduje przesunięcie  tej inwestycji na bliżej nieokreślony czas.Prowadzone konsultacje społeczne zbiegły się z wydaniem w dniu 23 grudnia 2010 roku, przez Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie decyzji zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Lublinie pozwolenia na budowę obwodnicy Tomaszowa Lubelskiego. Pragniemy stanowczo podkreślić, że wszystkie wymagania formalno-prawne zostały spełnione i nie ma przeciwwskazań do rozpoczęcia tej inwestycji. Skutkiem przesunięcia terminu budowy   po roku 2013” będzie utrata ważności pozwolenia na budowę.Plany budowy obwodnicy Tomaszowa Lubelskiego sięgają lat 80-tych XX wieku                 i do tej pory nie zostały zrealizowane. Obwodnica wpisuje się w zadanie tak ważne dla Lubelszczyzny, jakim jest poprawa komunikacji w kierunku granicy państwa z Ukrainą. Powstanie obwodnicy jest niezwykle istotne w odniesieniu do zbliżających się Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej „EURO 2012”. Przez Tomaszów Lubelski prowadzi jedyna trasa łączącą Warszawę i Lublin z Lwowem.Biorąc pod uwagę stan zaawansowania prac nad budową obwodnicy Tomaszowa Lubelskiego, Rady zwracają się do Pana Premiera o podjęcie decyzji umożliwiającej rozpoczęcie budowy obwodnicy Tomaszowa Lubelskiego w 2011 roku.

Tomaszów Lubelski, 12 stycznia 2011 roku


Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.