Podziękowania za życzenia

Starosta Tomaszowski Jan Kowalczyk składa serdeczne podziękowania za otrzymane życzenia Bożonarodzeniowe oraz Noworoczne. Jest nam niezmiernie miło, że Państwo o nas pamiętają, czego dowodem była ogromna ilość życzeń, jakie do nas nadeszły.

Życzenia nadesłali:

Ksiądz Profesor dr hab. Stanisław Wilk Rektor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego

Krzysztof Hetman-Marszałek Województwa Lubelskiego

Ksiądz Dariusz Wasiluk- proboszcz Parafii Prawosławnej w Tomaszowie Lubelskim

Waldemar Gorczyca- dyrektor Oddziału Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Gospodarki Wodnej w Zamościu

Teresa Królikowska-Prezes Zarządu PKS Wschód w Lublinie

Lucjan Cichosz-Senator Rzeczypospolitej Polskiej

Bogusław Drozd- Prezes Zarządu Polskiej Giełdy Pracy w Lublinie

Mirosław Kaleniuk-Prezes Okręgowej Rady Łowieckiej w Zamościu

Henryk Studnicki-Łowczy Okręgowy w Zamościu

Jan Pączek-Starosta Przemyski

Ryszard Bałka-Firma „INSTALCO” Łaszczów

Zarząd i pracownicy Spółdzielni Kółek rolniczych w Łaszczowie

Kazimierz Podhajny-Prezes Zarządu „Motozbyt” w Tomaszowie Lubelskim

Urszula Czyndacka-Mikrobit sp. z o.o. w Lublinie

Janusz Bałabuch-Wójt gminy Krynice

Jerzy Zarębski-Prezes Zarządu Uzdrowiska Horyniec

Dyrekcja i pracownicy Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Lublinie

Mariola Ciupa oraz uczestnicy i pracownicy WTZ Muratyn

Zdzisław Wojnar Wojt Gminy i Piotr Kowalski Przewodniczący Rady Gminy w Jarczowie

Anna Sikorska-Kierownik Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia w Tyszowcach

Leszek Dmitroca-Nadleśniczy Nadleśnictwa Józefów

Właściciele firmy „ASTRA” w Machnowie Nowym

Ksiądz Witold Mikulski-Proboszcz Parafii w Jezierni

Ppłk SG Franciszek Tymbel oraz funkcjonariusze Placówki Straży Granicznej w Chłopiatynie

Stanisław Żmijan-poseł na Sejm RP

Zarząd koła, uczniowie i pracownicy Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego, uczestnicy i pracownicy WTZ i OW oraz pracownicy Zakładu Aktywizacji Zawodowej w Tomaszowie Lubelskim

Marek Dubas-Firma GENERALI

Mariusz W.Sienkiewicz- Prezes Fundacji Centrum Rozwoju Lokalnego w Lublinie

Elżbieta Ziejewska-Stajszczyk- koordynator Wojewódzkiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli

Mieczysława Rudnicka-dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Tomaszowie Lubelskim

Dyrektor i pracownicy ZBOSiR „Tomasovia”

Henryk Łucjan-Prezes Zarządu Fundacji Rozwoju Lubelszczyzny

Krzysztof Babisz-Lubelski Kurator Oświaty

Mikoła Misak- Szef Rejonowej Państwowej Administracji w Sokalu

Franciszek Kawa –Wójt Gminy i Wiesław Ćmil- Przewodniczący Rady Gminy Susiec

Jan Andreasik-Rektor Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji

Dzieci i pracownicy Niepublicznego Przedszkola Językowo-Artystycznego „Król Maciuś Pierwszy”

Zbigniew Sławiński-Prezes  Firmy „SŁAWEX”

Kierownik i pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tomaszowie Lubelskim

Anna Tywoniuk-Małysz- Dyrektor Gimnazjum  w Łaszczowie

Lena Kolarska-Bobińska- Poseł do Parlamentu Europejskiego

Jan Skóra Dyrektor ELEWARR Sp. z o.o. Oddział w Krupcu

Teresa Renata Bodys- Komisarz Wyborczy w Zamościu

Zarząd i członkowie Stowarzyszenia „Samarytanin”

Pracownicy Filii Fundacji Rozwoju Lubelszczyzny w Tomaszowie Lubelskim

Antoni Rzeźnik Nadleśniczy Nadleśnictwa Tomaszów Lubelski

Marek Tęcza-Prezes firmy Energozam w Zamościu

Fryderyk Puła- Starosta Lubartowski

Joanna Jamroż-Dyrektor GOK Krynice

Marian Tokarski-Starosta Biłgorajski

Ireneusz Myśliwiec-Prezes Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej w Tomaszowie Lubelskim

Zbigniew Czubek-Naczelnik Urzędu Skarbowego w Tomaszowie Lubelskim

Jerzy Bielecki- Starosta Janowski

Michał Basiński- Prezes LOT „ROZTOCZE” w Tomaszowie Lubelskim

Arkadiusz Bratkowski- Przewodniczący Sejmiku Województwa Lubelskiego

Ppłk Apolinary Mizerski- Komendant Wojskowej Komendy Uzupełnień w Zamościu

Cezary Girgiel-Burmistrz i Adam Piasecki- Przewodniczący Rady Miejskiej w Łaszczowie

Dyrektor, Pracownicy i Uczniowie Gimnazjum w Tyszowcach

Andrzej Beńko- Dyrektor Oddziału Regionalnego ARiMR w Lublinie

Małgorzata Targońska-Kierownik Regionalny Lubelskiej Fundacji Rozwoju

Sławomir Zawiślak-Poseł na Sejm RP

Tadeusz Łazowski-Starosta Bialski

Druhowie OSP Telatyn

Zdzisław Strupieniuk- Dyrektor Roztoczańskiego Parku Narodowego

Waldemar Martyn –Rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Zamościu

Stanisław Pomianek-Prezes Zarządu  „Społem” PSS w Tomaszowie Lubelskim

Jerzy Jaworski-Dyrektor lubelskiego Zarządu Przejść Granicznych w Chełmie

Wiesława Sieńkowska-Wójt i Jerzy Pałczyński- Przewodniczący Rady Gminy Komarów

Janusz Zieliński- Restauracja Arkadia Kolonia Łaszczówka

Dariusz Działo-Komendant Wojewódzki Policji w Lublinie

Wojciech  Żukowski-Burmistrz i Mirosław Fus- Przewodniczący Rady Miasta Tomaszów Lubelski

Dyrekcja, Grono Pedagogiczne oraz Uczniowie Gimnazjum Nr 1 w Tomaszowie Lubelskim

Henryk Matej-Starosta Zamojski

Józef Neć- Prezes Firmy „NEKOPOL”

Dyrektor i pracownicy Państwowej Szkoły Muzycznej w Tomaszowie Lubelskim

Dyrektor i pracownicy PKO BP Oddział w Tomaszowie Lubelskim

Zarząd i członkowie Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych Narządu ruchu PROMYK

Andrzej Czerniatowicz- dyrektor Oddziału PKS Wschód w Tomaszowie Lubelskim

Stanisław Pryciuk-Prezes Zamojskiego Okręgowego Związku Piłki Nożnej

Andrzej Adamek-Wójt i Kazimierz Marynicz –Przewodniczący Rady Gminy Bełżec

Mariusz Ziembiński- Komendant Placówki Straży Granicznej w Łaszczowie

Zbigniew Malicki-Dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej

Stanisław Żukowski- Komendant Powiatowy Policji w Tomaszowie Lubelskim

Dariusz Skroban- Prezes Zarządu Oddziału ZNP w Tomaszowie Lubelskim

Paweł Pikula-Starosta Lubelski

Zarząd Stowarzyszenia Samorządów Euroregionu Bug

Łukasz Kłębek-Wójt i Teresa Senetra-Przewodnicząca Rady Gminy Ulhówek

Zarząd i Pracownicy Firmy AGRO-NORMA

Michał Mulawa- Prezes Zarządu Stowarzyszenia „Dom Europy”

Janusz Kozioł Starosta Łukowski

Małgorzata Skwarek-Kierownik Delegatury Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska

Michał Kamiński Redaktor Naczelny Tygodnika Zamojskiego

Adam Kaczor-Dziekan Wydziału Nauk Rolniczych Uniwersytetu Przyrodniczego

Ireneusz Godzisz- Dyrektor Oddziału Rejonowego Poczty Polskiej w Zamościu

Ewa Piwko-Witkowska-Prezes Zarządu Lokalnej Grupy Działania

Mieczysław Kras- Starosta Tarnowski

Zawodnicy, trenerzy i działacze TUKS „Roztocze” w Tomaszowie Lubelskim

Wiesław Holaczuk-Starosta Włodawski

Bogdan Kawałko-Dyrektor Departamentu Strategii i Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie

Jerzy Chróścikowski-Senator Rzeczypospolitej Polskiej

Tomasz Leszczyński- Wójt i Lech Żołądek Przewodniczący Rady Gminy Lubycza Królewska

Andrzej Romańczuk- Dyrektor Oddziału Terenowego Agencji Rynku Rolnego w Lublinie

Dyrektor, Grono Pedagogiczne i uczniowie Szkoły Podstawowej w Poturzynie

Tadeusz Wojtak-  Starosta Kraśnicki

Sławomir Sosnowski- wicemarszałek Województwa Lubelskiego

Mirosław Król- Starosta Świdnicki

Zenon Rodzik-Starosta Opolski

Henryk Rudnik –Zastępca Lubelskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji

Adela Tulidowicz- Prezes Koła Polskiego Związku Niewidomych w Tomaszowie Lubelskim

Janusz Joniec-Dyrektor Zespołu Szkół Nr 4 w Tomaszowie Lubelskim

Maria Dec-Kiełb Redaktor Naczelny Kroniki Tygodnia

Dyrekcja, Grono Pedagogiczne, Uczniowie Zespołu Szkół Nr 1 w Tomaszowie Lubelskim

Elżbieta i Bolesław Matej Biuro Inżynierskie w Tomaszowie Lubelskim

Jerzy Piechnik- Prokurator Rejonowy w Tomaszowie Lubelskim

Danuta Fedziuryna-Prezes Banku Spółdzielczego w Łaszczowie

Piotr Pasieczny- Wójt Gminy Tarnawatka

Anna Jarczak –Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Tomaszowie Lubelskim

Mirosław Belina-Agromarket Jaryszki Sp. z o.o. w Zamosciu

Biuro Doradztwa Europejskiego „EuroCompass”

Kazimierz Organista-Wójt i Krzysztof Gryglicki- Przewodniczący Rady Gminy Rachanie

Teresa Ewa Sikora-Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego

Agnieszka Podgórska-Dyrektor Zespołu Szkół Nr 5 w Tyszowcach

Zenon Chałas-wiceprezes Stowarzyszenia SZANSA w Lublinie

Maryla Zatorska-Prezes Zarządu PRDM w Tomaszowie Lubelskim

Janusz Szatkowski-Dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Zamościu

Stanisław Stepaniuk Dyrektor Oddziału Centrali Nasiennej w Zamościu

Piotr Boratyn-Prezes PGE Obrót S.A. w Zamościu

Janusz Szpak-Starosta Krasnostawski

Zarząd i pracownicy Firmy XERREX

Adam Gwizdała- właściciel firmy „PRAKTIBUD”

Józef Moszyński- członek Zarządu SVZ Poland

Andrzej Szwugier-Prezes Zarządu PGKiM w Tomaszowie Lubelskim

Jadwiga Najda-Prezes RSP Hopkie

Feliks Rębacz- Przewodniczący Rady RZRKiOR w Tomaszowie Lubelskim

Zarząd i Pracownicy Zamojskiej Dyrekcji Inwestycji

Kierownik MOPS w Tyszowcach

Jan Lelonek- kierownik Oddziału Kuratorium Oświaty w Zamościu

Stanisław Kielech- Komendant Powiatowy PSP w Tomaszowie Lubelskim

Marek Parkot- Dyrektor Tomaszowskiego Domu Kultury

Kierownik i Pracownicy Lubelskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Końskowoli

Ośrodka Szkoleniowo-Wystawienniczego w Sitnie

Andrzej Dziuba- Komendant Hufca ZHP w Tomaszowie Lubelskim

Marta Lackorzyńska-Radio Lublin

Jan Nowak z Zespołem “Impuls”

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.