Nadzwyczajna Sesja Rady Powiatu

W dniu 12 stycznia 2011r. o godz.10.00 w sali narad B Starostwa Powiatowego odbędzie się nadzwyczajna Sesja Rady Powiatu przy udziale Rady Miasta i Rady Gminy w Tomaszowie Lubelskim. Głównym tematem obrad będzie podjęcie stanowiska w sprawie przesunięcia terminu budowy obwodnicy Tomaszowa Lubelskiego w ciągu drogi S-17.


Poniżej prezentujemy materiały informacyjne dotychczasowych działań władz samorządowych  powiatu tomaszowskiego oraz Apel mieszkańców Tomaszowa Lubelskiego skierowany do władz państwowych wraz ze wzorem listy podpisów osób popierających budowę obwodnicy

Informacja w sprawie przesunięcia terminu budowy obwodnicy Tomaszowa Lubelskiego

Pragniemy zapoznać mieszkańców miasta i powiatu z informacjami związanymi z budową obwodnicy Tomaszowa Lubelskiego.

W dniu 23 grudnia 2010 r., Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie wydał decyzję zatwierdzającą projekt budowlany i udzielającą pozwolenia na budowę obwodnicy Tomaszowa Lubelskiego dla Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Lublinie. Wyżej wymienioną decyzję Urząd Miasta w Tomaszowie Lubelskim otrzymał 3 stycznia 2011 roku.

Niestety wydanie tej decyzji zbiegło się z propozycją Ministerstwa Infrastruktury przesunięcia budowy obwodnicy Tomaszowa Lubelskiego poza rok 2013.

W przedmiotowej sprawie, w dniu 27 grudnia 2010 roku Burmistrz Miasta Tomaszów Lubelski oraz Starosta Tomaszowski w piśmie do Ministra Infrastruktury złożyli kategoryczny protest.

Pragniemy poinformować Państwa, że w dniu 12 stycznia 2011 roku odbędzie się nadzwyczajne posiedzenie połączonych Rad Powiatu, Miasta i Gminy Tomaszów Lubelski poświęcone przyjęciu stanowiska w sprawie terminu budowy obwodnicy.

Jednocześnie zwracamy się do mieszkańców miasta i powiatu o poparcie apelu skierowanego do Pana Donalda Tuska, Prezesa Rady Ministrów, o podjęcie natychmiastowych działań zmierzających do rozpoczęcia budowy obwodnicy w 2011 roku.

Listy poparcia apelu są dostępne w Starostwie Powiatowym, Urzędzie Miasta Tomaszów Lubelski, urzędach miast i gmin powiatu tomaszowskiego, instytucjach i zakładach pracy.

Stanowiska Rad wraz z zebranymi podpisami pragniemy przekazać do Prezesa Rady Ministrów w dniu 17 stycznia br., dzień przed posiedzeniem rządu poświęconemu m.in. terminowi budowy obwodnicy Tomaszowa Lubelskiego.

Starosta Tomaszowski

Jan Kowalczyk

Burmistrz Miasta Tomaszowa Lubelskiego

Wojciech Żukowski

Wójt Gminy Tomaszów Lubelski

Antoni Wawryca

Apel

mieszkańców Tomaszowa Lubelskiego i powiatu tomaszowskiego

do Donalda Tuska, Prezesa Rady Ministrów,

w sprawie rozpoczęcia w 2011 roku realizacji inwestycji

„budowa obwodnicy miejscowości Tomaszów Lubelski”

My mieszkańcy miasta Tomaszów Lubelski i całego powiatu tomaszowskiego apelujemy do Pana Premiera o podjęcie decyzji w sprawie rozpoczęcia, zgodnie
z pierwotnymi założeniami, budowy w 2011 roku obwodnicy Tomaszowa Lubelskiego.

Z ogromnym niepokojem przyjęliśmy plany przesunięcia budowy obwodnicy Tomaszowa Lubelskiego „po roku 2013”. Przedstawione, przez Ministerstwo Infrastruktury, założenia zawarte w Programie Budowy Dróg Krajowych na lata 2011-2015 są dla nas, mieszkańców miasta i powiatu nie do zaakceptowania. Pragniemy poinformować Pana Premiera, że wszystkie wymagania formalne pozwalają rozpocząć budowę obwodnicy. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Lublinie stała się właścicielem terenu,
a w dniu 23.12.2010 r., Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie wydał decyzję zatwierdzającą projekt budowlany i udzielił GDDKiA pozwolenia na budowę obwodnicy Tomaszowa Lubelskiego.

Szanowny Panie Premierze!

Przez Tomaszów Lubelski przejeżdża dziennie 19970 samochodów osobowych
i ciężarowych, z czego około 7000 z nich stanowi ruch tranzytowy. W ciągu ostatnich 10 lat ruch ten wzrósł 1,5 krotnie. W godzinach porannych i popołudniowych miasto jest praktycznie nieprzejezdne, ponieważ droga krajowa S-17 jest zarazem główną drogą przebiegającą przez miasto o bardzo dużym nasileniu ruchu pieszych. Taka sytuacja powoduje stały wzrost wypadków. Przedstawione dane dotyczące natężenia ruchu samochodowego są niezwykle istotne w odniesieniu do zbliżających się Mistrzostw Europy
w Piłce Nożnej EURO 2012. Przez Tomaszów Lubelski prowadzi jedyna trasa łączącą Warszawę i Lublin z Lwowem. W praktyce brak obwodnicy znacznie utrudni przejazd tysięcy kibiców zmierzających z centralnej Polski w kierunku Ukrainy przez przejście graniczne
w Hrebennem.

Dodatkowo brak obwodnicy skutecznie opóźnia rozwój Tomaszowa Lubelskiego. Miasto opracowało miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego i rewaloryzacji “Śródmieścia”, w którym tereny usług publicznych w samym centrum miasta mogą być realizowane po wcześniejszym całkowitym wyeliminowaniu ruchu tranzytowego. Przebudowę terenu uznaje się jako rozwiązanie docelowe po wybudowaniu nowego przebiegu drogi krajowej S-17.

Budowa obwodnicy Tomaszowa Lubelskiego „ciągnie się” z górą od 20 lat, jej realizacja rozwiązuje problem nie tylko miasta. Obwodnica wpisuje się w zadanie tak ważne dla Lubelszczyzny jakim jest poprawa komunikacji w kierunku granicy państwa z Ukrainą.

Biorąc pod uwagę stan zaawansowania prac nad budową obwodnicy Tomaszowa Lubelskiego, w tym wydane pozwolenie na budowę, apelujemy do Pana Premiera o podjęcie natychmiastowych działań zmierzających do rozpoczęcia realizacji w 2011 roku tej niezwykle ważnej dla miasta i powiatu inwestycji.

Wzór listy osób popierających:

Lista osób popierających rozpoczęcie budowy obwodnicyTomaszowa Lubelskiego w 2011 roku

Lp. Nazwisko i imię Podpis
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.