Obrady Zarządu Powiatu

W Starostwie Powiatowym w Tomaszowie lubelskim, 15 listopada br., pod przewodnictwem Starosty Jana Kowalczyka obradował Zarząd Powiatu. Było to już jedno z ostatnich posiedzeń Zarządu w mijającej kadencji. Na początku obrad Zarząd wysłuchał informacji przedstawionej przez dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych Pawła Kościołko,  dotyczącej zakresu inwestycji i remontów realizowanych przez tę jednostkę w roku bieżącym. Dyrektor poinformował też o realizowanych jeszcze inwestycjach drogowych i przewidywanych terminach ich zakończenia. W dalszej części obrad Zarząd podjął uchwały w sprawach prognozy finansowej budżetu powiatu do 2021 roku. Zarząd przyjął też projekt budżetu powiatu na 2011 roku, który zostanie przesłany do Regionalnej Izby Obrachunkowej celem jego zaopiniowania. Budżet na 2011 rok uchwalony będzie przez nowo wybraną Radę Powiatu. Zarząd Powiatu zatwierdził też składy Komisji Egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.