Sesja Rady Powiatu

XXXIV Sesja III Kadencji Rady Powiatu w Tomaszowie Lubelskim.  Sesja Rady Powiatu odbędzie się w dniu 29 października 2010 roku /piątek/ o godz. 1000w  sali narad „B” Starostwa Powiatowego w Tomaszowie Lubelskim

PROPONOWANY PORZĄDEK OBRAD

 1. Otwarcie obrad.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z obrad XXXIII Sesji.
 5. Informacja Starosty z wykonania uchwał Rady Powiatu w okresie od poprzedniej Sesji oraz z działalności Zarządu  Powiatu w okresie od poprzedniej Sesji.
 6. Interpelacje radnych.
 7. Wnioski, zapytania i oświadczenia radnych.
 8. Informacja na temat zimowego utrzymania dróg powiatowych w sezonie 2010/2011.
 9. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Tomaszowskiego za rok szkolny 2009/2010 wraz z wynikami sprawdzianów i egzaminów.
 10. Podjęcie uchwał w sprawach:
  1. uchwalenia zaktualizowanego „Planu Gospodarki Odpadami dla Powiatu Tomaszowskiego”,
  2. zaciągnięciakredytu  na  wyprzedające finansowanie działań  finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej,
  3. zaciągnięcia kredytu długoterminowego na sfinansowanie deficytu budżetowego,
  4. zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia poręczenia kredytu zaciągniętego przez SP ZOZ w Tomaszowie Lubelskim,
  5. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na rok 2010,
  6. rozpatrzenia skargi,
 11. Przyjęcie stanowiska w sprawie ochrony Lasów Państwowych Skarbu Państwa.
 12. Odpowiedzi na interpelacje.
 13. Odpowiedzi na wnioski i zapytania
 14. Zakończenie obrad.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.