XXXIII Sesja Rady Powiatu

W piątek, 10 września br. odbyła się sesja Rady Powiatu Tomaszowskiego. Na początku obrad Starosta Jan Kowalczyk przedstawił informację z wykonania uchwał Rady Powiatu w okresie od poprzedniej Sesji oraz z działalności zarządu Powiatu. Z kolei informację z wykonania budżetu powiatu z I półrocze 2010 roku przedstawił Skarbnik Grzegorz Gałan. Następnie Dyrektor Wydziału Oświaty Mieczysław Watrak poinformował Radę o stanie przygotowań szkół i placówek oświatowych do nowego roku szkolnego 2010/2011. W dalszej części obrad Rada Powiatu podjęła uchwały w sprawach:

  • wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonych w Tomaszowie Lub. przy ulicy Kościuszki, w Tarnawatce oraz w Lubyczy Królewskiej,
  • przystąpienia Powiatu Tomaszowskiego do projektu „Wrota Lubelszczyzny-informatyzacja administracji,
  • zatwierdzenia programów zdrowotnych planowanych do realizacji na terenie powiatu tomaszowskiego w latach 2010-2015,
  • udzielenia pomocy finansowej parafii Rzymskokatolickiej w Bełżcu na renowację zabytków,
  • udzielenia pomocy finansowej gminom Bełżec, Jarczów, Lubycza Królewska, Susiec, Tyszowce, Ulhówek, Krynice, Tarnawatka, Rachanie, Łaszczów oraz miastu Tomaszów Lubelski z przeznaczeniem na remonty i budowę dróg gminnych w roku 2011
  • przyznania nagrody jubileuszowej dla Starosty Tomaszowskiego
  • zaciągnięcia kredytu na wyprzedzające finansowanie działań realizowanych przez Powiat Tomaszowski ze środków Unii Europejskiej