Święto Plonów po raz dwunasty

W Bełżcu na miejscowym stadionie LKS „Orkan”, w niedzielę 5 września 2010 roku, odbyło się Święto Plonów Powiatu Tomaszowskiego. Na uroczystości przybyły delegacje z wieńcami dożynkowymi z miast i gmin naszego powiatu, poczty sztandarowe, wystawcy i twórcy ludowi, mieszkańcy powiatu i gminy Bełżec. Dożynki rozpoczął korowód na czele ze starościna i starostą Zofią Skalską i Antonim Kuśmierczakiem. Przybyłych gości i mieszkańców powitał gospodarz-Wójt Gminy Bełżec Andrzej Adamek, który w swoim wystąpieniu mówił m.in. o nowych inwestycjach w gminie, planach na przyszłość, dziękował też rolnikom za trud pracy na roli. Następnie wyróżniający się rolnicy powiatu tomaszowskiego otrzymali z rąk starosty Jana Kowalczyka, posła Wojciecha Żukowskiego oraz przewodniczącego Rady Powiatu Jana Dawidowskiego Odznaki „Zasłużony dla rolnictwa”. Odznaczenia otrzymali:

Pani Kazimiera Lasota z Bełżca, Pan Leszek Banaś z Brzezin. Pan Jan Białek z Bełżca, Pan Zygmunt Byra z Żyłki,, Pan Jan Głaz z Bełżca, Pan Zbigniew Kornacki z Bełżca, Pan Jan Mazurkiewicz z Bełżca, Pan Lucjan Skalski z Brzezin, Pan Janusz Przednowek z miejscowości Chyże, Pan Antoni Tys z Jarczowa Kolonii Pierwszej, Pan Roman Patron z Kolonii Gródek, Pan Krzysztof Bałabuch z miejscowości Budy, Pan Zbigniew Kawalec z Polanówki, Pan Stanisław Kopacz z Dzierążni, Pan Witold Szewczuk Huta Dzierążyńska, Pan Wojciech Bondyra z Suśca, Pan Edward Kostur z Łuszczacza, Pan Wiesław Przytuła z Wólki Łosinieckiej, Pan Andrzej Dziura z Majdanka, Pan Henryk Garbula z Justynówki, Pan Ryszard Kołodziej z Przecinki, Pan Piotr Kudlicki z Dąbrowy Tomaszowskiej, Pan Bogdan Międlarz z Typina, Pan Marian Wójcik z Majdanu Górnego, Pan Mieczysław Witkowski z Tomaszowa Lubelskiego, Pan Heronim Wrębiak z Tomaszowa Lubelskiego, Pan Andrzej Baj z Czartowca, Pan Henryk Guz z miejscowości Klątwy, Pan Andrzej Lizut z Czermna, Pan Marian Dobosz z Tarnoszyna, Pan Franciszek Dużyński z Żernik, Pan Kazimierz Piotrowski z Ulhówka. Po wręczeniu odznaczeń okolicznościowe przemówienie wygłosił Starosta Tomaszowski Jan Kowalczyk. Starosta złożył rolnikom życzenia i podziękowania za całoroczną pracę i zebrane plony, które były mniejsze niż w latach poprzednich. Jan Kowalczyk powiedział m.in.” Tak dawniej jak i dziś, dożynki są ważne dla wszystkich, bo przypominają, że to właśnie dzięki ciężkiej pracy rolnika codziennie trafia na stoły w naszych domach polski chleb. Wielu ludziom trudno jest docenić pracę rolnika. Zapominają, że bezpieczeństwo człowieka to przede wszystkim bezpieczeństwo żywnościowe. Praca rolnika jest wciąż podstawą egzystencji ludzkiej, nikt i nic tego nie przekreśli. O rolnikach tak pięknie powiedział nasz Wielki Rodak Jan Paweł II w Zamościu 12 czerwca 1999 r.”Z wdzięcznością i szacunkiem chylę głowę przed tymi, którzy przez wieki użyźniali tę ziemię potem czoła, a gdy trzeba było stawać w jej obronie, nie szczędzili również krwi. Z tą samą wdzięcznością i szacunkiem zwracam się do tych, którzy dziś podejmują ciężki trud służby ziemi. Niech Bóg błogosławi pracy waszych rąk”. Po wystąpieniu starosty głos zabrali jeszcze Poseł na Sejm RP Wojciech Żukowski i Oleg Sołodiak przewodniczący Rady Rejonowej w Sokalu na Ukrainie, a następnie odbyła się ceremonia przekazania przez starościnę i starostę chleba i ryb gospodarzowi dożynek Janowi Kowalczykowi, który w ich asyście zaniósł bochen chleba i wędzone ryby na ołtarz celebry. Na podium ołtarza czekał już na nichKsiądz Biskup Wacław Depo- Ordynariusz Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej,wraz towarzyszącymi mu dziekanami: Janem Krawczykiem i Czesławem Szczerbą oraz proboszczem miejscowej parafii Stanisławem Szałańskim. Ksiądz Biskup Wacław Depo pobłogosławił otrzymane dary i przystąpił do celebry Mszy świętej dziękczynnej w intencji rolników. Po zakończeniu oficjalnych uroczystości rozstrzygnięto konkurs na najpiękniejszy wieniec dożynkowy. W kategorii wieńców tradycyjnych I miejsce i nagrodę Starosty Jana Kowalczyka w wys. 500 zł. otrzymał wieniec wykonany przez panie z KGW Bełżec II, drugie miejsce i nagrodę 350 zł ufundowaną przez Andrzeja Adamka Wójta Gminy Bełżec, przyznano wieńcowi Zespołu Śpiewaczego „Uśmiech” z Jarczowa a trzecie i nagrodę w wys. 250 zł ufundowaną przez Feliksa Rębacza Przewodniczącego Rady RZRKiOR otrzymał wieniec wykonany przez KGW Lubycza Królewska. W kategorii wieńca współczesnego kolejność przedstawiała się następująco: KGW Grodysławice, Gmina Telatyn i KGW Żerniki. Laureaci w tej kategorii otrzymali nagrody w takiej samej wysokości. Część artystyczna w której wystąpiły zespoły śpiewacze, kapele oraz Tomaszowska Orkiestra Dęta i zespół wokalno-instrumentalny “Impuls”.  trwała do późnych godzin wieczornych a zakończona została zabawą ludową. Do tańca przygrywał zespół „Mefis”.