SZKOLENIE DLA PROFESJONALISTÓW w Tomaszowie Lubelskim

Projekt współfinansowany ze środków The Velux Foundations w ramach programu “Bezpieczne Dzieciństwo” Fundacji Dzieci Niczyje

Stowarzyszenie “Czajnia” działając w partnerstwie z Ośrodkiem Interwencji Kryzysowej w Tomaszowie Lubelskim otrzymało grant ze środków The Velux Foundations w ramach programu “Bezpieczne Dzieciństwo” Fundacji Dzieci Niczyje na realizację projektu szkoleniowego dla osób pracujących z dziećmi – świadkami lub ofiarami przestępstw.

Małoletni świadkowie przestępstw spostrzegają i opisują świat w specyficzny dla siebie sposób. Nawiązanie z nimi kontaktu wymaga szczególnych umiejętności i odpowiednich warunków do przesłuchania. Jest to trudne – z tego również powodu, że wartość uzyskanego materiału dowodowego zależy nie tylko od możliwości rozwojowych dziecka, ale także od tego, w jakich warunkach przeprowadzane są czynności procesowe z udziałem małoletniego. Dlatego też w projekcie przewidziano szkolenie dla 20 osób zawodowo pracujących na rzecz dzieci – świadków i ofiar przestępstw o tematyce: “Przesłuchanie małoletniego świadka”. Przeszkolenie przedstawicieli różnych służb zapewni profesjonalne podejście do tychże dzieci oraz w efekcie zminimalizuje ryzyko wtórnej wiktymizacji.

Szkolenie odbędzie się w dniach 17 – 19 września i będzie obejmowało 20 godzin zajęć prowadzonych metodą wykładowa i warsztatową. Szkolenie poprowadzą psychologowie sądowi, pracownicy Zakładu Psychologii Sądowej Instytutu Ekspertyz Sądowych w Krakowie, autorki i współautorki licznych publikacji z zakresu psychologii sądowej: Pani Teresa Jaśkiewicz-Obydzińska oraz Pani Ewa Wach.

Rekrutacja uczestników przewidziana jest do końca sierpnia 2010 r. Udział w szkoleniu jest bezpłatny.

Szczegółowych informacji udzielają pracownicy Ośrodka Interwencji Kryzysowej, ul. Wyspiańskiego 7, 22-600 Tomaszów Lubelski, tel. /84/ 664 42 54.