Obradował Zarząd Powiatu

W piątek 24 sierpnia br. w Starostwie Powiatowym, pod przewodnictwem Starosty Jana Kowalczyka obradował Zarząd Powiatu Tomaszowskiego.

Zarząd przyjął informację o przygotowaniach szkół i placówek oświatowych do roku szkolnego 2010/2011. Temat ten będzie też przedmiotem obrad podczas najbliższej sesji Rady Powiatu. W dalszej części posiedz enia Zarząd powierzył pełnienie obowiązków Dyrektora Zespołu Szkół Nr 5 w Tyszowcach Pani Agnieszce Podgórskiej, dotychczasowej kierownik internatu w tej szkole. Poprzedni dyrektor ZS Nr 5 Krzysztof Bałuka złożył rezygnację z pełnienia tej funkcji. Pani Agnieszka Podgórska jest absolwentką Politechniki Lubelskiej i Akademii Rolniczej w Lublinie a obowiązki dyrektora pełnić będzie do czasu rozstrzygnięcia konkursu na to stanowisko. Zarząd przygotował też projekty uchwał, które będą rozpatrywane podczas najbliższej sesji Rady Powiatu. Uchwały dotyczą m.in.: sprzedaży nieruchomości będących mieniem powiatu, zatwierdzenia programów zdrowotnych zaplanowanych do realizacji na terenie powiatu tomaszowskiego w latach 2010-2015, przystąpienia Powiatu Tomaszowskiego do realizacji projektu „Wrota Lubelszczyzny- informatyzacja administracji”, udzielenia pomocy finansowej dla Parafii Rzymsko-Katolickiej w Bełżcu oraz udzielenia pomocy finansowej miastom i gminom powiatu tomaszowskiego na przebudowę dróg gminnych w ramach „Narodowego Programu Przebudowy Dróg lokalnych 2008-2010”. Decyzje w powyższych sprawach zapadną na Sesji Rady Powiatu, która odbędzie się w sali konferencyjnej Starostwa, w dniu 10 września 2010 r. , początek obrad o godz. 10.00.