Drogi i obiekty oświatowe w rozbudowie

Trwają prace termomodernizacyjne i remontowe na obiektach oświatowych w tomaszowskich szkołach średnich. Starostwo Powiatowe z pomocą środków Programu Operacyjnego  Infrastruktura i Środowisko prowadzi prace termomodernizacyjne  w trzech szkołach w Tomaszowie Lubelskim. Szeroki front robót remontowo-modernizacyjnych realizowany jest w ZS nr 4, gdzie kosztem 1 mln 220 tys. zł konsorcjum FU-H „Przyzba” i Zakładu Instalacji Sanitarnych i Gazowych J. Koperwas prowadzą termomodernizację budynku dydaktycznego. Prace te obejmują m.in. docieplenie i izolacje fundamentów, położenie nowej elewacji, wymianę stolarki okiennej i kompleksową wymianę instalacji co, przebudowę i modernizację dach, nie licząc innych prac dodatkowych, jakie wynikają podczas remontu. Ponadto w budynku internatu we własnym zakresie, tylko po kosztach materiału, siłami zatrudnionych pracowników,odmalowano sale, klatkę schodową i korytarz a w budynku głównym sale dydaktyczne, klasopracownie i pracownię. Także termomodernizacja jest głównym zadaniem realizowanym w ZS Nr 1 przy ulicy Wyspiańskiego, obejmując również remont budynku dydaktycznego, biblioteki i hali sportowej. Poważnie zaawansowane są prace przy całkowitej wymianie instalacji co. W budynku dydaktycznym i hali sportowej. Ponadto firma BRO-BUD Przedsiębiorstwo Usługowe z Tomaszowa przeprowadzi docieplenie stropu gmach głównego ZS nr 1, dokona częściowej wymiany dachu i orynnowania a także przeprowadzi kapitalny remont biblioteki od piwnic po dach. Praktycznie z tego budynku pozostanie tylko stara konstrukcja a wszystkie pozostałe elementy będą wymienione. Całość prowadzonych robót w ZS nr 1 opiewa na sumę 1 mln 108 tys. zł i zostanie zakończona do 30 listopada, przy czym nie będzie to kolidowało z zajęciami szkolnymi.

Również w ZS nr 3 przy ul. Hallera kosztem 1 mln 325 tys. zł prowadzona jest termomodernizacja a obok docieplenia tego obiektu realizowany jest remont dachu, wymiana otworów okiennych w budynku głównym i sali gimnastycznej. Obiekt zdecydowanie zyska też na wyglądzie po położeniu nowej elewacji.

Rok 2010 będzie rekordowym pod względem inwestycji na drogach powiatowych. Największa inwestycja, to rozpoczęta już przebudowa drogi powiatowej Wólka Łabuńska-Zimno o długości 17 km. Łączna wartość tego zadania to kwota 15 mln 604 tys. Zł. Inwestycja współfinansowana jest ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013 w wysokości  ponad 11,4 mln zł  kosztów inwestycji. Prace mają zakończyć się do listopada ale już teraz po położeniu warstwy wyrównawczej znacznie poprawiły się warunki jazdy na odcinkach Zubowice-Przewale, Tyszowce-Łaszczów Dobiegają końca prace przy przebudowie drogi powiatowej na odcinku Budy-Wożuczyn o długości ok. 6 km. Inwestycja współfinansowana jest w 50% ze środków „Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011”. Wartość tego zadania to kwota ok. 4 mln złotych. Kolejną inwestycją, która już niebawem się rozpocznie to przebudowa dróg powiatowych wraz z wykonaniem kanalizacji deszczowej na terenie miasta Tomaszowa Lubelskiego tj. ulic: Bartłomowicza, Petera, Ściegiennego, Obrońców Westerplatte i Rolniczej o łącznej długości ok. 2,5 km. Wartość tego zadania to kwota ok. 7,5 mln zł,dofinansowanie z MSWiA wyniesie 3 mln złotych a 1,5 mln zł przekaże Samorząd Miasta Tomaszowa oraz wspólfinansować to zadanie będą przedsiębiorcy, którzy pomoga przy urządzaniu parkingów.