Dożynki Powiatowe w Bełżcu

W niedzielę 5 września 2010 r. na stadionie sportowym w Bełżcu odbędzie się Powiatowe Święto Plonów. Rolnicy powiatu tomaszowskiego już po raz dwunasty spotkają się by godnie świętować zakończenie żniw. Dożynki rozpoczną się o godz. 10.30 korowodem delegacji gminnych z wieńcami dożynkowymi a następnie w części oficjalnej gości dożynkowych przywita Wójt Gminy Bełżec Andrzej Adamek a Starosta Tomaszowski Jan Kowalczyk wygłosi okolicznościowe przemówienie. W dalszej części uroczystości odbędzie się wręczenie odznaczeń państwowych i resortowych oraz ceremonia przekazania chleba. O godz. 12.00 planowane jest rozpoczęcie Mszy świętej polowej, którą koncelebrował będzie Ksiądz biskup Wacław Depo-Ordynariusz Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej. W części artystycznej, która rozpocznie się po uroczystościach wystąpią : Dęta Orkiestra Strażacka OSP z Tomaszowa Lubelskiego, Zespoły KGW z gminy Bełżec, Zespół Nauczycielski „MARASE”, Zespół Artystyczny „Pogranicze” z Lubyczy Królewskiej, Zespół Artystyczny „Pojednanie” z Krynic, Ludowa Grupa Artystyczna „Wilga” z Telatyna, „Kapela Bełżecka” oraz zespół „Impuls” z Tomaszowa Lubelskiego. O godz. 16.00 zaplanowano tradycyjną biesiadę z Lwowską Kapelą Podwórkową „TaJoj” z Przemyśla a następnie zabawę ludową na której przygrywał będzie zespół „MEFIS”. W ramach imprez towarzyszących Świętu Plonów, będzie można oglądać nowoczesny sprzęt i maszyny rolnicze, odbędzie się konkurs na najpiękniejszy wieniec dożynkowy, będą też stoiska z potrawami regionalnymi, dziecięcy plac zabaw, stoiska małej gastronomii, a także atrakcyjne konkursy dla dzieci i dorosłych. Organizatorzy Powiatowego Święta Plonów- Starostwo Powiatowe w Tomaszowie Lubelskim i Urząd Gminy w Bełżcu serdecznie zapraszają mieszkańców powiatu do wzięcia udziału w tegorocznych dożynkach.

Poniżej prezentujemy sylwetki Starostów Powiatowego Święta Plonów w Bełżcu.

Starościną Powiatowego Święta Plonów w Bełżcu będzie Pani Zofia Skalska (l.40) , która wraz z mężem Lucjanem prowadzi w Brzezinach gospodarstwo rolne o powierzchni 45 ha położone w gminach Bełżec i Narol. Uprawiają głównie pszenicę, łubin i jęczmień. Od 10 lat prowadzą produkcję trzody chlewnej w cyklu zamkniętym , rocznie sprzedają ok. 350 tuczników. W gospodarstwie jest nowoczesny sprzęt rolniczy- agregat uprawowy, kombajn, ciągniki i inne niezbędne maszyny i urządzenia. Państwo Skalscy wychowują córkę Lilianę- tegoroczną maturzystkę oraz syna Michała-ucznia Szkoły Podstawowej w Bełżcu.

Starostą Dożynek Powiatowych w Bełżcu będzie Pan Antoni Kuśmierczak, lat 59, wspólnie z córką Anną i synem Ireneuszem prowadzący gospodarstwo rybackie na terenie gminy Bełżec i Lubycza Królewska. Pan Kuśmierczak z wykształcenia jest dyplomowanym rolnikiem a także sadownikiem-orgodnikiem. Od kilku pokoleń rodzina Kuśmierczaków zajmuje się rybołówstwem, myślistwem i rolnictwem. Gospodarstwo Państwa Kuśmierczaków to ponad 120 ha stawów oraz ok. 40ha lasów i innych użytków rolnych. Rocznie w gospodarstwie produkuje się ok.100 ton karpi, amura, suma i szczupaka. W Zatylu pan Kuśmierczak prowadzi ponad 10 hektarowe łowisko specjalne z którego chętnie korzystają wędkarze z całego powiatu. W gospodarstwie jest specjalistyczny sprzęt służący do odłowu ryb, samochody ciężarowe, silosy i magazyny zbożowe. Hobby Pana Antoniego to przede wszystkim myślistwo, posiada wiele odznaczeń łowieckich , jest aktywnym członkiem PZŁ.