Święto Policji

W dniu 15 lipca 2010 roku tomaszowscy policjanci obchodzili 91 rocznicę powstania Polskiej Policji. W uroczystości wzięli udział m.in. Zastępca Lubelskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji insp. Mirosław Sokal, Starosta Tomaszowski Jan Kowalczyk oraz przedstawiciele władz samorządowych oraz służb mundurowych. Podczas uroczystości wyróżnieni policjanci otrzymali odznaczenia, nominacje na wyższe stopnie służbowe oraz nagrody finansowe.

W dniu 24 lipca co roku policjanci obchodzą swoje święto. W tym roku tomaszowscy policjanci świętowali 15 lipca. W uroczystościach wzięli udział m.in. Zastępca Lubelskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji insp. Mirosław Sokal, Starosta Tomaszowski Jan Kowalczyk, przedstawiciele władz samorządowych miast i gmin powiatu tomaszowskiego, prokuratury oraz innych służb mundurowych na co dzień współpracujących z policją na rzecz bezpieczeństwa w powiecie.

W trakcie akademii 10 policjantek i 47 policjantów odebrało z rąk Zastępcy Lubelskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji insp. Mirosława Sokala i Komendanta Powiatowego Policji w Tomaszowie Lubelskim insp. Stanisława Żukowskiego nominacje na wyższe stopnie służbowe. Ponadto 7 funkcjonariuszy i 1 pracownik korpusu służby cywilnej tomaszowskiej komendy otrzymało nagrody finansowe za ponadprzeciętne wyniki uzyskiwane w służbie i pracy, przyznane przez Lubelskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji insp. Dariusza Działo.

W maju w Krakowie odbyły się centralne obchody 20-lecia powstania Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów. Z tej okazji Zarząd Główny przyznał okolicznościowe odznaczenia. Srebrną odznakę honorową otrzymał Komendant Powiatowy Policji w Tomaszowie Lubelskim insp. Stanisław Żukowski, brązową I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Tomaszowie Lubelskim nadkom. Mirosław Kiecak oraz v-ce Przewodniczący Zarządu Terenowego NSZZ Policjantów w Tomaszowie Lubelskim asp. Krzysztof Kostrubiec. Kapituła Odznaki Honorowej ZG NSZZ Policjantów przyznała także dwa medale „Odznaki Honorowej” za aktywne wspieranie Związku osobom nie będącym policjantami, a mianowicie Komendantowi PSG w Łaszczowie ppłk. Mariuszowi Ziembińskiemu oraz Komendantowi Powiatowemu Państwowej Straży Pożarnej brg. Stanisławowi Kielech.

Wszystkim awansowanym policjantom oraz uczestnikom uroczystości Burmistrz Miasta Tomaszowa Lubelskiego mgr Ryszard Sobczuk drobne upominki w postaci wydawnictw o Tomaszowie Lubelskim.

W swoich wystąpieniach zaproszeni gości zauważali trud tomaszowskich policjantów – jednocześnie podkreślając obserwowaną od kilku lat poprawę bezpieczeństwa na terenie naszego powiatu.