Inwestycje na drogach powiatowych

Rok 2010 będzie rekordowym pod względem inwestycji na drogach powiatowych Tomaszowski Zarząd Dróg Powiatowych przeprowadził już wszystkie przetargi na prace remontowe i inwestycyjne. Największa inwestycja,

to rozpoczęta już przebudowa drogi powiatowej Wólka Łabuńska-Zimno o długości 17 km. Łączna wartość tego zadania to kwota 15 mln 604 tys. Zł. Inwestycja współfinansowana jestze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013 w wysokości 75 % kosztów inwestycji. Prace mają zakończyć się do listopada ale już teraz po położeniu warstwy wyrównawczej znacznie poprawią się warunki jazdy na odcinkach Zubowice-Przewale, Tyszowce-Łaszczów i Łaszczów-Zimno.

Dobiegają końca prace przy przebudowie drogi powiatowej na odcinku Budy-Wożuczyn o długości ok. 6 km. Inwestycja współfinansowana jest w 50%ze środków „Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011”. Wartość tego zadania to kwota ok. 4 mln złotych. Kolejną inwestycją, która już niebawem się rozpocznie to przebudowa dróg powiatowych wraz z wykonaniem kanalizacji deszczowej na terenie miasta Tomaszowa Lubelskiego tj. ulic: Bartłomowicza, Petera, Ściegiennego, Obrońców Westerplatte i Rolniczej o łącznej długości ok. 2,5 km. Wartość tego zadania to kwota ok. 7,5 mln zł,dofinansowanie z MSWiA wyniesie 3 mln złotych a 1,5 mln zł przekaże Samorząd MiastaTomaszowa. Inwestycja zrealizowana będzie jeszcze w roku bieżącym. Kierowcy jeżdżący tymi bardzo zatłoczonymi ulicami miasta z pewnością będą ustatysfakcjonowani wybudowaniem nowych parkingów, dojazdów do posesji, ciągów pieszych czy też wykonaniem kanalizacji burzowej dzięki czemu skończą się problemy z potokami wody na tych ulicach.

Trwają prace przy budowie drogi Majdan Sielec-Siemierz, którą Powiat Tomaszowski przy pomocy finansowej samorządów Krynic i Rachań wykonuje ze środków własnych. W roku bieżącym na odcinku 2,3 km wykonana zostanie warstwa odsączająca z piasku oraz dolna podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem. Trwają prace przy budowie drogi Podhorce-Pawłówka współfinansowanej ze środków MSWiA, w ramach zabezpieczenia dna wąwozu. Jest to już kolejny etap budowy . W roku bieżącym wykonany zostanie odcinek o długości ok. 0,7 km.

Dywaniki asfaltowe na drogach powiatowych w ramach tzw. wzmocnień nawierzchni wykonane zostaną na długości ok. 20 km. Prace te już się rozpoczęły a sfinansowane będą po połowie ze środków Powiatu i samorządów miast i gmin. Wartość robót wyniesie ponad 6 mln zł.

Zarząd Dróg Powiatowych zakupił już 12.000 m kw. kostki brukowej i również wspólnie z samorządami wykonywał będzie chodniki przy powiatowych drogach. Już niebawem zakończą się prace przy remontach cząstkowych wykonywane siłami ZDP.

Łącznie ze środkami pozyskanymi przez Powiat Tomaszowski ze źródeł zewnętrznych w wysokości ponad 16 mln zł, na przebudowę, budowę, wykonanie chodników, remonty i wzmocnienia dróg powiatowych samorząd wyda ponad 30 mln zł.