Orlik otwarty !

W piątek, 7 czerwca uroczyście oddano do użytku w Zespole Szkół Nr 1 w Tomaszowie Lubelskim kompleks boisk wybudowany w ramach programu „Moje boisko-Orlik 2012”. Uroczystość otwarcia „Orlika” połączono z oddaniem do użytku zmodernizowanych obiektów dydaktycznych i hali sportowej szkoły. Do Tomaszowa przyjechała Wojewoda Genowefa Tokarska, obecny był też członek Zarządu Województwa Lubelskiego Arkadiusz Bratkowski, posłowie na Sejm RP Mariusz Grad i Wojciech Żukowski. Licznie przybyli samorządowcy, radni powiatu na czele z przewodniczącym Janem Dawidowskim, członkowie Zarządu Powiatu ze Starosta Janem Kowalczykiem i wicestarostą Janem Wójtowiczem, burmistrzowie i wójtowie, szefowie jednostek, zakładów pracy, służb i inspekcji.

Po powitaniu gości przez dyrektora Zespołu Szkół Nr 1 Roberta Puźniaka głos zabrał Starosta Jan Kowalczyk, który powiedział m.in.: Propagowanie zdrowego stylu życia to jedno z najważniejszych zadań, które chcemy konsekwentnie realizować. Stąd też naszadecyzja i wniosek samorządu powiatowego, złożony w roku ubiegłym w Ministerstwie Sportu. Postanowiliśmy, że wykonamy zespół boisk w wersji rozszerzonej z powiększonym boiskiem wielofunkcyjnym o wymiarach 50×30 m o nawierzchni syntetycznej na którym będzie pełno-wymiarowe boisko do piłki ręcznej, 2 boiska do koszykówki, 3 korty tenisowe oraz boisko do piłki siatkowej. Natomiast drugie boisko o wymiarach 30×60 posłuży do gry w piłkę nożną i wielu innych dyscyplin sportowo-rekreacyjnych. Umowa z wykonawcą – firmą Flis-Bud z Janowa Lubelskiego została podpisana 15 października 2008 roku i gdyby nie niesprzyjające warunki atmosferyczne obiekt zostałby wykonany jeszcze w roku ubiegłym. Budowa kompleksu boisk sportowych przy Zespole Szkół Nr 1 zamknęła się w kwocie 1mln 955tys 638 zł , w tym dotacje otrzymane od Ministra Sportu oraz Marszałka Województwa Lubelskiego to kwota 666 tysięcy złotych. Są to niewątpliwie bardzo duże pieniądze, jednak chyba nikogo nie muszę przekonywać, że taki kompleks sportowy to wielka cywilizacyjna zmiana na lepsze. Zgodnie z rządowym programem boiska będą dostępne dla wszystkich mieszkańców. Będzie to nie tylko miejsce zabawy i rozrywki dla młodych ludzi ale również inwestycja, w to co jest najcenniejsze dla każdego rodzica – zdrowie dzieci. Jednocześnie pragnę poinformować, że z obiektów będą mogli korzystać również dorośli.

W celu profesjonalnego prowadzenia zajęć sportowo-rekreacyjnych oraz prawidłowego wykorzystania kompleksu sportowego, został zatrudniony trener – animator sportu. Wynagrodzenie instruktora współfinansowane będzie z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej. Wyrażam przekonanie, że dzięki takim Orlikom jak ten – co mnie cieszy z kolei jako zapalonego sportowca i kibica – w naszym regionie i powiecie już za kilka lat narodzą się nowe gwiazdy sportu.

W dniu dzisiejszym oficjalnie oddajemy też do użytku zmodernizowane obiekty dydaktyczne i halę sportową Zespołu Szkół Nr 1. Budowana przez długie lata sposobem gospodarczym hala pilnie wymagała kapitalnego remontu. Przeciekający dach, nieszczelna stolarka okienna powodowały postępujące niszczenie budynku. Aby temu zapobiec podjęliśmy decyzję o kompleksowej modernizacji obiektu. Całkowity koszt zadaniawyniósł 2 mln 894 tys. 516 złotych. Na jego realizację zaciągnęliśmy w Banku Ochrony Środowiska kredyt w wysokości 1 mln 94 tys. złotych w ramach którego uzyskaliśmy premię termomodernizacyjną w kwocie 273 tys.635 zł.

Otrzymaliśmy również dotacje, które pochodziły z 3 źródeł:

  • z Ministerstwa Edukacji Narodowej – 227 tys. zł ,
  • z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w wysokości 370 tys. zł
  • z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska w kwocie 600 tys. zł.

W sumie prawie 43 % kosztów tej inwestycji to środki zewnętrzne.

Jednak nie środki finansowe są tu najważniejsze. Ważne są efekty rzeczowe, czyli znacząca poprawa bazy dydaktycznej i sportowej Zespołu Szkół Nr 1.
Wykonano ocieplenie stropodachu nad halą i łącznikiem z wymianą pokrycia dachowego, docieplone zostały ściany zewnętrzne hali, wymieniona została stolarka okienna z drewnianej na aluminiową, wykonano wentylację mechaniczną z odzyskiem ciepła, zainstalowane zostały kolektory słoneczne, wykonano kolorystykę elewacji, trybuny, nowe nagłośnienie oraz wyremontowano wejście do hali z podjazdem dla osób niepełnosprawnych. W budynku dydaktycznym wykonano izolację zewnętrzną z podpiwniczeniem i opaską odwadniającą, przeprowadzono remont schodów wejścia głównego i wejścia od strony zachodniej. Te wszystkie wykonane prace sprawiły, że obecnie młodzież i nauczyciele Zespołu Szkół Nr 1 mają doskonałe warunki do uprawiania sportu i do nauki. Można więc śmiało stawiać tezę, że są to jedne z najlepiej zainwestowanych środków finansowych przez samorząd powiatowy, bowiem jest to inwestycja w przyszłość naszej młodzieży.

Po wystąpieniu Starosty i oficjalnym przecięciu wstęgi obiekty poświęcił dziekan Jan Krawczyk a następnie młodzież zaprezentowała program artystyczny i pokazy sportowe.