Powstał System Doradztwa Metodycznego

W Starostwie Powiatowym w Tomaszowie Lub. 17 września odbyło się spotkanie inaugurujące utworzenie Systemu Doradztwa Metodycznego w powiecie tomaszowskim. Spotkanie otworzył Sekretarz Powiatu Stanisław Cisło i przedstawił cel i porządek obrad. Starosta Tomaszowski Jan Kowalczyk powitał przybyłych na spotkanie gości-przedstawicieli Lubelskiego Kuratora Oświaty: Pana Andrzeja Zielińskiego- dyrektora Lubelskiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli , Pana Tomasza Zielińskiego- dyrektora Delegatury Kuratorium Oświaty w Zamościu oraz Panią Barbarę Krawczyk- Starszego Wizytatora Delegatury w Zamościu, a także przybyłych burmistrzów i wójtów z terenu powiatu tomaszowskiego. Starosta podziękował wszystkim, którzy przyczynili się do realizacji wspólnego przedsięwzięcia samorządów i Kuratorium. Po wystąpieniu starosty samorządowcy podpisali porozumienie w sprawie utworzenia Zespołu Doradców Metodycznych. Zespół tworzą nauczyciele wytypowani przez poszczególne samorządy a Samorząd Powiatowy desygnował do Zespołu Doradców Metodycznych 4 nauczycieli. Akty powierzenia stanowisk doraców metodycznych z rąk szefów samorządu powiatowego oraz samorządów miast i gmin otrzymali: Urszula Cybulska, Elżbieta Byra, Robert Wojciechowski, Jacek Pawłucki i Krzysztof Mamrocha z Tomaszowa Lubelskiego, Maria Gnap z Tyszowiec, Barbara Jaszak z Bełżca, Adam Mużacz z Krynic, Ryszard Daczyszyn z Łaszczowa, Teresa Trzeciak  z Lubyczy Królewskiej, Urszula Bartoszek z Suśca, Jolanta Wojciechowska z Ulhówka, Wiesława Gruner z Tarnawatki, Bogusław Wójcik z Telatyna oraz Alina Twardecka z Jarczowa.