Dożynki Powiatowe Wieprzów 2008

Przejście barwnego korowodu dożynkowego z reprezentacjami wszystkich trzynastu gmin powiatu tomaszowskiego, poprzedzanego przez Dętą Orkiestrę OSP pod batutą mjra Bogdana Pałczyńskiego, zapoczątkowało tegoroczne święto plonów w Wieprzowie. W korowodzie dożynkowym oprócz delegacji gmin i poszczególnych miejscowości, które przybyły z ponad 40-toma imponującymi w formie wieńcami, uczestniczyły także liczne poczty sztandarowe organizacji politycznych i społecznych, OSP oraz szkół.

Po złożeniu wieńców na przygotowanych stołach i odegraniu przez orkiestrę hymnu narodowego, w imieniu organizatorów i gospodarzy imprezy wystąpił Piotr Pasieczny wójt Gminy Tarnawatka, który złożył wyrazy uznania i podziękowania dla trudu i owoców pracy rolników oraz nawiązał do tradycji święta plonów a następnie powitał przybyłych gości: posłów na Sejm RP Edwarda Wojtasa- prezesa Zarządu Wojewódzkiego PSL w Lublinie, Mariusza Grada i Wojciecha Żukowskiego, wicewojewodę Henrykę Strojnowską, Jana Dawidowskiego Przewodniczącego Rady Powiatu, Jana Kowalczyka Starostę Tomaszowskiego, Jana Wójtowicza Wicestarostę, Stanisława Cisło sekretarza Powiatu, Józefa Poteruchę Przewodniczącego Rady Wojewódzkiej Zrzeszenia LZS, delegację z Ukrainy z Olegiem Sołodiakiem  Przewodniczącym Rady Rejonowej w Sokalu, Stepana Kunińca szefa Wydziału Kultury Rejonowej Administracji w Żółkwi, delegację z Niemiec Klausa Urlicha Rybera wicestarostę Powiatu Freudenstadt, kpt. Mirosława Trzeciaka z-cę Komendanta Placówki Straży Granicznej w Hrebennem, ppłk Mariusza Ziembińskiego kta Placówki Straży Granicznej w Łaszczowie, brygadiera Stanisława Kielecha kta PSP w Tomaszowie Lub., Antoniego Rzeźnika Nadleśniczego Nadleśnictwa Tomaszów, Andrzeja Wiśniewskiego dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych, Zofię Swatowską dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy, Janinę Wojtas Powiatowego Lekarza Weterynarii, Zbigniewa Malickiego Powiatowego Inspektora Sanitarnego, dyrektorów Szkół Ponadgimnazjalnych, Janusza Brodowskiego dyrektora Tomaszowskiego Domu Kultury, burmistrzów, wójtów gmin i radnych, Feliksa Rębacza przewodniczącego Rady Roztoczańskiego Związku Kółek i Organizacji Rolniczych, starostów dożynek Jolantę Milichiewicz i Andrzeja Piroga, Mieczysława Wiliwendra kierownika Inspektoratu ZUS, poczty sztandarowe, delegacje gmin i wszystkich uczestników uroczystości. Z kolei nastapił podniosły moment imprezy dożynkowej, podczas którego uhonorowano odznaczeniami państwowymi i odznakami resortowymi najbardziej zasłużonych rolników powiatu tomaszowskiego. Na wniosek Starosty Tomaszowskiego Jana Kowalczyka Prezydent RP Lech Kaczyński nadał “Medal Złoty Za Długoletnią Służbę Danucie Fedziuryna z Łaszczowa, zaś Brązowymi Krzyżami Zasługi odzanczeni zostali: Alicja Dołgań z Majdanu Górnego, Józef Bartecki z Szarowoli, Marian Kłak z Łubcza, Jerzy Skiba z Pasiek, Antoni Tys z Kolonii Gródek, Waldemar Śmiech z Dąbrowy, Zbigniew Umiński z Szarowoli , Mieczysław Witkowski z Rogóźna i Heronim Wrębiak z Tomaszowa. Na wniosek Starosty Tomaszowskiego Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Marek Sawicki przyznał Odznakę Honorową “Zasłużony dla rolnictwa” wyróżniającym się rolnikom powiatu tomaszowskiego. Odznaki te otrzymali: Angelika Torba z Pienian, Maria Mazurkiewicz z Łykoszyna, Zbigniew Bereta z Kolonii Jarczów , Daniel Kierepka z Tyszowiec, Wiktor Lewandowski z Rzeczycy, Stanisław Milichiewicz z Wieprzowa Ordynackiego, Andrzej Niedorys z Kolonii Wola Gródecka, Henryk Sahryń z Dzierążni, Michał Sołdaczuk z Mikulina, Zdzisław Szpyra z miejscowości Klątwy, Jerzy Terlecki z Krynic, Zbigniew Wrona z Nowosiółek, Andrzej Zwolak z Dąbrowy Tarnawackiej . Podczas dożynek powiatowych wręczono też srebrne i brązowe odznaki “Zasłużony dla Sportu” przyznane przez Ministra Sportu Mirosława Drzewieckiego. Uhonorowani nimi zostali Wiesław Kostrubiec z Tomaszowa, Piotr Korkosz z Suścu i Piotr Słotwiński z Lubyczy Królewskiej. Tuż po zakończeniu dekoracji odnaczeniami, na tle tradycyjnej pieśni “Plon, niesiemy plon” wykonywanej przez chór mieszany “Wilga” z Telatyna, starostowie dożynek na ręce Starosty Tomaszowskiego Jana Kowalczyka przekazali chleb upieczony z tegorocznych zbiorów, który następnie został złożony na ołtarzu. Starosta w okolicznościowym przemówieniu podkreślił ponadczasową wartość i znaczenie chleba jako daru ziemi, symbolu sytości i owocu współdziałania Stwórcy i człowieka ale także symbolu braterstwa, przyjaźni, potrzeby dzielenia się nim z innymi, tak, by nikomu go nie zabrakło. Starosta złożył wyrazy uznania dla ciężkiej pracy rolnika, która mimo kaprysów i przeszkód sprawianych przez aurę i faktu, że nie jest doceniana przez władze, mimo problemów z opłacalnością produkcji rolnej- jest niezbędna i konieczna.