XII Sesja Rady Powiatu

W dniu 15 lutego 2008 roku /piątek/ o godzinie 10.00 w sali narad “B” Starostwa Powiatowego przy ulicy Lwowskiej 68 odbędą się obrady XII Sesji III Kadencji Rady Powiatu w Tomaszowie Lubelskim.

W porządku obrad przewidziano m.in.:

1.Sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za rok 2007.

2.Przyjęcie sprawozdań z działalności komisji stałych za 2007 rok.

3.Podjęcie uchwał w sprawach:

1/ zatwierdzenia sprawozdania z działalności Powiatowego Rzecznika Konsumentów w Tomaszowie Lubelskim za 2007 rok,

2/ udzielenia pomocy finansowej Gminie Łaszczów na realizacje zadania: “dofinansowanie kosztów działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Muratynie w 2008 roku”,

3/ udzielenia pomocy finansowej Gminie Ulhówek,

4/ udzielenia pomocy finansowej Gminie Ulhówek,

5/ udzielenia pomocy finansowej Gminie Ulhówek,

6/ udzielenia pomocy finansowej Gminie Ulhówek,

7/ udzielenia pomocy finansowej Gminie Rachanie,

8/ udzielenia pomocy finansowej Gminie Rachanie,

9/ udzielenia pomocy finansowej Gminie Rachanie,

10/ udzielenia pomocy finansowej Gminie Łaszczów,

11/ udzielenia pomocy finansowej Gminie Susiec,

12/ udzielenia pomocy finansowej Gminie Lubycza Królewska,

13/ ustalenia prawa dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla Starosty Tomaszowskiego,

14/ ustalenia wynagrodzenia dla Starosty Tomaszowskiego.

15/ rozpatrzenia skargi,