Realizacja Regionalnego Programu Operacyjnego

W szkoleniu które odbyło się 11 lutego br.,zorganizowanym w Starostwie Powiatowym wzięli udział samorządowcy, , burmistrzowie i wójtowie, dyrektorzy jednostek budżetowych, organizacji pozarządowych z terenu powiatu tomaszowskiego. Przybył też poseł na Sejm RP Mariusz Grad i władze powiatu: Starosta Jan Kowalczyk i Wicestarosta Jan Wójtowicz. Szkolenie przeprowadzili pracownicy Departamentu Strategii i Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie. Zasadniczym tematem szkolenia były zasady i system wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007 -2013. Uczestnicy zapoznali się z założeniami RPO WL na lata 2007 -13, procedurą aplikacyjną oraz kwalifikowalnością wydatków. Wiele uwagi poświęcono również prawidłowości wypełniania wniosku aplikacyjnego i wymaganych załączników.

W ramach szkolenia przedstawiona została też oferta dotycząca realizacji projektu instalacji na terenie powiatu bezprzewodowego internetu. Projekt może być finansowany w ramach RPO. Przedstawiono również ofertę szkoleniową Konsorcjum Międzynarodowego Centrum Szkoleń i Kompetencji- Europejski Instytut Edukacji Informatycznej adresowaną do urzędów, instytucji sektora publicznego i edukacyjnego m.in. Europejskiego Certyfikatu Umiejętności komputerowych podnoszącego kwalifikacje ogólne z zakresu pracy z komputerem oraz profesjonalnych szkoleń informatycznych.