Praktyczne szkolenie

W Starostwie Powiatowym w Tomaszowie Lub. 4 lutego br. odbyło się szkolenie dotyczące wdrażania Programu Operacyjnego “Kapitał ludzki”. Dzięki uprzejmości pani Iwony Nakielskiej dyrektora Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego uczestnicy szkolenia zostali szczegółowo zapoznani z zasadami opracowywania wniosków, celami wsparcia oraz innymi szczegółowymi wytycznymi z tego programu. W szkoleniu udział wzięli przedstawiciele szkół ponadgminazjalnych, organizacji pozarządowych i placówek oświatowych z terenu powiatu a wykładowcami byli pani Anna Brzyska i pan Radosław Wąsik z Departamentu EFS. Program Operacyjny “Priorytet Ludzki” zakłada m.inn. rozwój wykształcenia i kompetencji oraz wsparcie dla edukacji w regionach. Jednostki organizacyjne Powiatu Tomaszowskiego zainteresowane są przygotowywaniem wniosków celem pozyskania środków z Unii Europejskiej przyznanych realizację poszczególnych zadań programu.