Dofinansowanie z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Dofinansowanie zadań z zakresu Środki Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przeznacza się na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w celu realizacji zasady zrównoważonego rozwoju i polityki ekologicznej powiatu oraz na współfinansowanie projektów inwestycyjnych, kosztów operacyjnych i działań realizowanych z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej nie podlegających zwrotowi.